Pielęgnujemy miejsca pamięci narodowej

Ewelina Walas    5 listopada 2015

„Takie ciche święto, rozjarzone świeczkami, dzień, w którym serce pozdrawia, pamięta tych, co rozstali się z nami.”

Uczniowie naszej szkoły od lat opiekują się miejscami pamięci narodowej na terenie naszej gminy. Znają te miejsca oraz mają świadomość ich wartości w budowaniu tożsamości narodowej. Szczególną i całoroczną opieką objęli miejsca pamięci na terenie cmentarza rzymskokatolickiego w Cegłowie. Ich zaangażowanie widać w ciągu całego roku. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczennice klasy IIb gimnazjum: Kinga Zgódka, Aleksandra Filipiec i Joanna Zgódka. Zawsze chętnie poświęcają swój czas wolny na prace porządkowe. Należy pochwalić również najmłodszych uczniów naszej szkoły, którzy mają tyle chęci do pracy, że mogłyby posprzątać wiele, ale do pewnych prac muszą jeszcze dorosnąć. Sami wykonali wiązankę i posprzątali jeden z opuszczonych grobów. Uczą się od najmłodszych lat, że nie wolno zapominać o życiu, dziełach i ofiarach naszych przodków, gdyż zawdzięczamy im tak wiele. Miło jest usłyszeć słowa podziękowania od mieszkańców Cegłowa, którzy zawsze z uśmiechem witają sprzątające dzieci. Z takich kontaktów dowiadujemy się szczegółów z życia naszych bohaterów, które nie były nam dotychczas znane. Staramy się, aby Zespół Szkolny w Cegłowie był placówką, w której wychowanie patriotyczne, poszanowanie dla tradycji narodowej i pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę stawiać na równi z organizacją zadań dydaktycznych. W tym roku pamiętaliśmy o dziesięciu takich miejscach. Zawsze wydatki na ten cel pokrywane są z funduszy Urzędu Gminy w Cegłowie, który nigdy nie szczędził środków na działanie związane z kultywowaniem pamięci o narodowych bohaterach.

Autor: Elżbieta Oleksy