Piaseczno dawniej a dziś…

Dorota Kupska    8 grudnia 2016

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Piasecznie odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej drogi 220110W Piaseczno – Skupie – Kiczki oraz odsłonięcia tablicy informującej o dokonanej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Filii w Piasecznie, jak również oddania do użytku obiektu łączącego budynek Zespołu z salą gimnastyczną.

W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele Gminy Cegłów z Wójtem Panem Marcinem Uchmanem oraz jego zastępcą Panem Dariuszem Uchmanem na czele, a ponadto: Wicemarszałek Senatu – Pani Maria Koc, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Pan Andrzej Solonek, Inspektor Nadzoru Termomodernizacji – Pan Andrzej Rudzki, Projektant – Pani Joanna Walaszczyk, Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie – Pani Emilia Kowalczyk – Rumak, Kierownik Filii w Piasecznie – Pani Iwona Grzegorczyk, sołtysi, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w Piasecznie – Pani Aneta Zadunajska, Pan Marek Branicki.

Po oficjalnym otwarciu obiektów przedstawiono część artystyczną w wykonaniu dzieci ze szkoły i wychowanków przedszkola. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce nawiązujące do tematyki uroczystości i obchodów dnia św. Mikołaja.

Po zakończonych występach Wójt Gminy Cegłów Marcin Uchman wręczył wyróżnionym osobom podziękowanie za wkład w modernizację obiektu i przebudowę drogi.

Na koniec uroczystości zgromadzeni goście obejrzeli prezentację multimedialną, przedstawiającą Piaseczno od czasów II wojny światowej do współczesności. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Piaseczna i Skupia oraz rodziców.