Pasowanie pierwszaków na czytelników biblioteki szkolnej 2016

Ewelina Walas    15 lutego 2016

“Kto czyta książki, żyje podwójnie” Umberto Eco
Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej jest ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. Ma na celu promocję czytelnictwa, wyrabianie w uczniach nawyku czytania książek i korzystania z biblioteki. W piątek 29 stycznia 2016 r. uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Na początku spotkania p. Agnieszka Szczepanik zapoznała dzieci z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Pierwszaki z zainteresowaniem słuchały opowieści o książkach, oglądały prezentację multimedialną oraz poznawały pomieszczenia biblioteki. Wysłuchały także listu od książki z prośbą o szanowanie i dobre traktowanie. Wreszcie nadszedł ważny moment – wybór i wypożyczenie przez dzieci pierwszej książki. Dzieci wybierały baśnie, książki przyrodnicze, ale największą popularnością cieszył się „Plastusiowy pamiętnik” – lektura klasy I. Gratulujemy najmłodszym czytelnikom i zachęcamy do częstego korzystania z biblioteki. Rodziców zachęcamy do motywowania swoich dzieci do rozwijania umiejętności czytania.

Autor: Małgorzata Zalewska