Pamiętamy… w naszej “Małej Ojczyźnie”

Dorota Kupska    15 listopada 2017

W dniu 9 listopada 2017 r. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji regionalnej oraz zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości przedszkolaki wraz ze starszymi koleżankami ze Szkoły Podstawowej Filii w Piasecznie uczestniczyły w wycieczce do miejsc pamięci narodowej w naszej gminie.

Aby lepiej poznać naszą “małą ojczyznę” wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Urzędu Gminy w Cegłowie. Przewodnikiem w świecie ciekawostek historycznych, społecznych i przyrodniczych naszej gminy był jej gospodarz Pan Wójt Marcin Uchman. Aktywne uczestnictwo dzieci w pogadance, na bieżąco było nagradzane gadżetami zawierającymi symbolikę narodową i gminną. Ponadto uczniowie poznali bliżej Urząd Gminy jako miejsce pracy licznych specjalistów.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy serdecznie podziękowali Panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za niezwykłą lekcję historii i ciepłe przyjęcie.

Pamiętając o zbliżającym się Narodowym Święcie Niepodległości dzieci odwiedziły kolejno: Pomnik Ofiar represji niemieckich przy Placu Anny Jagiellonki, Pomnik Niepodległości, zbiorową mogiłę harcerzy z 1939 r., którzy są patronami Zespołu Szkolnego w Cegłowie, zbiorową mogiłę Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku na miejscowym cmentarzu. Pamięć poległych uczciliśmy minutą ciszy i zapalonym w skupieniu zniczem.