Otwarcie sali komputerowej w filii w Piasecznie

Iwona Grzegorczyk    13 grudnia 2015

11 grudnia 2015 r. w Filii w Piasecznie o godz. 9.00 nastąpiło oficjalne otwarcie Lokalnego Centrum Kompetencji i sali komputerowej. Filia została wyposażona w 5 nowoczesnych komputerów, drukarkę laserową, drukarkę 3D w ramach projektu „M@zowszanie” oraz w 12 komputerów do pracowni komputerowej z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Cegłów”. W uroczystym otwarciu wzięła udział P. Dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak i Wójt Gminy P. Marcin Uchman.
Wstęgę do nowopowstałej sali komputerowej przecięli najmłodsi a przekazanie nowoczesnego sprzętu komputerowego z projektu „M@zowszanie” nastąpiło po przecięciu wstęgi przez uczniów ze starszych klas.
W krótkim przemówieniu Wójt Gminy P. Marcin Uchman gratulował dzieciom tak wspaniałego sprzętu i zachęcał do korzystania z niego z umiarem. Jednocześnie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na temat „Moja wymarzona pracownia komputerowa”. I miejsce zdobyła Lena Kowalik z klasy I, II miejsce Gabriela Branicka z klasy II, III miejsce Oliwia Zadunajska z klasy I.

Autor – Anna Stelmaszczyk