Otwarcie sali 6-latków

Ewelina Walas    27 kwietnia 2016

22.04.2016r. odbyło się uroczyste otwarcie sali dla 6-latków. Klasa dzięki inicjatywie rodziców została wyremontowana i wzorowo przygotowana do pracy z dziećmi. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Cegłów pan Marcin Uchman,  dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie pani Emilia Kowalczyk – Rumak, wicedyrektorzy, sponsorzy, rodzice i oczywiście dzieci, które uświetniły uroczystość przedstawieniem ,,Witajcie w naszej bajce”. Po występie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi, a dzieci zaprezentowały rodzicom zabawy na tablicy multimedialnej. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Autor: Anna Gawor oraz Małgorzata Zalewska