Otwarcie pracowni informatycznych

Karol Sieńkowski    12 grudnia 2015

W piątek 11 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie pracowni informatycznych w  Zespole Szkolnym w Cegłowie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Janicki, Skarbnik  Gminy Cegłów – Milena Dąbrowska, kierownik projektu 8.3 – Wojciech Juszczak, Kordynator KKZ- Tadeusz Lempkowski, Damian Kacprowicz  z Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego Gminy Cegłów oraz Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu. W spotkaniu oczywiście wzięli udział dyrektor szkoły Emilia Kowalczyk-Rumak oraz wicedyrektorzy Mariola Olejnik i Karol Sieńkowski.

Przecięcia wstęgi w pracowni z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 dokonał wójt Marcin Uchman oraz przedstawiciel uczniów –  Krystian Metera.
Następnie goście pod okiem uczniów z koła informatycznego uczyli się programować roboty. Było to tak wciągające, że trudno było oderwać się od komputerów i przejść do kolejnego punktu programu. Widocznie uczniowie okazali się dobrymi nauczycielami, a goście pojętnymi uczniami:)

Po zmaganiach z robotami dokonano otwarcia pracowni powstałej w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. Lokalne Centrum Kompetencji mieści się w szkolnej czytelni. Tym razem w przecinaniu wstęgi pomagała wójtowi uczennica szkoły podstawowej Malwina Troć. W dalszej części goście mieli okazję przyjrzeć się programowaniu w wykonaniu dzieci z klasy 2b szkoły podstawowej. Dzieci z radością pokazały samodzielnie utworzone pod kierunkiem p. Elżbiety Oleksy gry i animacje komputerowe.