Oferta

Założenia edukacyjne naszej szkoły

Staramy się być szkołą innowacyjną, w której uczeń i jego potrzeby edukacyjne stanowią punkt odniesienia wszelkich działań. Pracę z dziećmi traktujemy jako wyzwanie, którego realizacja służy rozwojowi każdego ucznia na miarę jego możliwości, pomaga promować ideę uczenia się przez całe życie, zachęca do współpracy i naukowego podejścia do rozwiązywania problemów.

Jak uczymy

Uczenie się zależy w dużym stopniu od organizacji procesu nauczania. Dbamy o to by uczenie w naszej szkole było celowe, prowadzone na podstawie jasno określonych zadań, dobrze zorganizowane, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów. Szczególnego znaczenia nabiera więc stworzenie uczniom odpowiednich warunków do nauki i klimatu sprzyjającego uczeniu się oraz kształtowanie pozytywnych postaw, jak również uświadamianie uczniom stawianych przed nimi celów oraz formułowanych wobec nich wymagań. Dziecko jest naturalnie ciekawe świata. Świeżość, otwartość i elastyczność jest darem dzieciństwa i młodości. Naszym zdaniem szkoła powinna stanowić odpowiedź dorosłego człowieka na dziecięcą pasję poznania. Dlatego w pierwszych latach nauki wykorzystujemy daną dziecku radość odkrywania do zwiększenia skuteczności naszej edukacji. W późniejszych okresach, kiedy nauki jest trochę więcej, niż zabawy, nie zapominamy, że nadal jest ona formą odkrywania.

Jak wychowujemy

W idei harcerstwa i postawach naszych Patronów, odnajdujemy fundamentalne dla nas wartości i ideały: patriotyzm, niezgodę na krzywdę innych, odwagę cywilną, pokorę i skromność w czynieniu tego, co uczynić należy, umiejętność sprzeciwiania się złu, nawet z narażeniem życia, tolerancję i kierowanie się w życiu jasnymi wartościami. Nasza Szkoła chciała w przeszłości i chce w przyszłości realizować te wartości w procesie wychowywania dzieci.

Nauczyciele

Nauczyciele naszej szkoły stosują różnorodne metody pracy z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pojedynczego ucznia, grupy uczniów oraz klasy. Podejmują działania związane z motywowaniem uczniów do aktywnej nauki, wspieraniem ich w sytuacjach trudnych oraz kształtowaniem umiejętności uczenia się. Stwarzają sytuacje, które pozwalają uczniom na powiązanie różnych dziedzin wiedzy w celu lepszego rozumienia świata, społeczności lokalnej i globalnej. Angażują uczniów do tego by byli współautorami procesu uczenia się oraz brali współodpowiedzialność za własny rozwój. Tworzą warunki sprzyjające uczeniu się od siebie nawzajem oraz stosują nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Nasi nauczyciele, by sprostać wysokim wymaganiom, jakie przed nimi stawiamy, muszą ciągle rozwijać swój warsztat pracy. Uważamy, że jakość edukacji ciągle można zwiększać. Jednak trudno tego dokonać bez zapewnienia swoim pracownikom dostępu do szkoleń. Obserwujemy więc i analizujemy wszelkie nowe rozwiązania edukacyjne, wybieramy te, które warto zaimplementować w naszej szkole i skutecznie je wdrażamy.

Wyniki nauczania

Egzaminy zewnętrzne dają nam informację o efektach naszej pracy. Jakkolwiek nie uwzględniają one wszystkich kluczowych kompetencji, które są dla nas ważne, to jednak analizowanie wyników egzaminów jest istotnym elementem działalności naszej szkoły, mającym odpowiedzieć nauczycielom, czy działania podejmowane w szkole dają każdemu uczniowi możliwość uzyskania wyniku na miarę jego możliwości. Uważamy, że egzaminy końcowe to zaledwie jedno z wielu wyzwań, do których powinniśmy przygotowywać naszych uczniów. Egzaminy nie sprawdzają poziomu kompetencji społecznych naszych uczniów. Nie mierzą też ich twórczego podejścia do rozwiązywania problemów (kreatywności) i wysokiej gotowości do podejmowania działań (aktywności społecznej). A na rozwój m.in. tych umiejętności naszych uczniów poświęcamy codziennie bardzo dużo czasu. Tylko dlatego, że uważamy te rzeczy za ważne dla ich przyszłego funkcjonowania. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują wiele więcej i staramy się im to zapewniać. Nie zostawiamy jednak kwestii egzaminów przypadkowi, analizujemy osiągnięcia naszych uczniów, modyfikujemy metody nauczania, szukamy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych każdego dziecka. I mamy nadzieję, że w tym zakresie nasze dzieci będą w każdym roku radzić sobie coraz lepiej.
 

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close