Oferta zajęć edukacyjnych

04 stycznia 2016

- Karol Sieńkowski -

Propozycje zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017

piktogramysorobanrobotykaprogramowanie1
kolo_hist
kolo_plastczytanie1
kolo_teatr
kolo_matkolo_angkolo_fiz
k_dziennik
k_geog
kolo_pol
kolo_bezp


Gramy w piktogramy

Edukacja matematyczna dzieci rozpoczynających naukę szkolną to interesujące doświadczenie, ale i prawdziwe wyzwanie dla nauczycieli. Dzieci we wczesnej edukacji, jak wskazują badania, lubią rozwiązywać zagadki, łamigłówki, grać w gry pozwalające rozwijać intuicje matematyczne.
Pakiet edukacyjny „Gramy w piktogramy”, który powstał w ramach projektu PIKTOGRAFIA rozwija umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco.
Konstruowanie wiedzy i umiejętności matematycznych w szkole wymaga zaangażowania myślenia (rozwiązywania problemów), aktywności werbalnej (wyjaśnianie, opowiadanie, pytanie, argumentowanie), budowania własnych strategii rozwiązania, współpracy z rówieśnikami w klasie, akceptacji dla uczniowskich błędów jako podstawy uczenia się. Proces dochodzenia do rozumienia pojęć matematycznych wymaga wyeksponowania wizualizacji i obrazowej, graficznej reprezentacji problemów matematycznych, stąd głównym elementem pakietu edukacyjnego są zestawy piktogramów o różnym znaczeniu i formie.
Praca z dzieckiem  na tych zajęciach pozwala na :

  • modelowanie sytuacji matematycznych
  • rozwijanie samodzielności poznawczej uczniów,
  • kształcenie krytycznego myślenia oraz twórczego działania,
  • budowanie współpracy w grupie podczas rozwiązywania problemów

Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Szyszkowska, p. Małgorzata Zalewska


Soroban

Nasza szkoła jest prekursorem zajęć tego typu w Polsce. Organizujemy zajęcia z liczenia na japońskim liczydle Soroban oraz Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy rozwijają swoje umiejętności matematyczne w inny sposób, niż robią to na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie mogą używać liczydeł na każdej z lekcji. Trwają rozmowy, by nasza szkoła mogła przeprowadzać certyfikowane japońskie egzaminy  z umiejętności obliczeń na sorobanie na stopnie Kyu.

Zajęcia prowadzą p. Elżbieta Oleksy, p. Magdalena Sujak i p. Karol Sieńkowski


Robotyka

W naszym życiu roboty odgrywają coraz większą rolę. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy trzeba włożyć w zaprogramowanie robota, by ten ułatwiał nam codzienne czynności. Podczas zajęć z robotyki uczniowie mają okazję zaprogramować samodzielnie robota, a tym samym przekonać się, że informatyka może mieć ciekawe zastosowanie w praktyce. Roboty mogą udawać sztuczną inteligencję, mogą liczyć, rysować, naśladować profesjonalne roboty domowe. A wszystko to jest dla dzieci na wyciągnięcie ręki, dzięki łatwemu interfejsowi programistycznemu.
Zajęcia w naszej szkole prowadzimy z wykorzystaniem australijskich robotów. Współpracujemy z ich producentem, interfejs programistyczny został przez nas przetłumaczony na język polski.  Zajęcia dla uczniów gimnazjum odbywają się w ramach innowacji “Roboty do roboty”

Zajęcia prowadzi p. Karol Sieńkowski


Programowanie

Programowanie może być łatwe i przyjemnie, może dawać radość i być formą zabawy. Zdobyte umiejętności z pewnością przydadzą się dorosłym życiu. Okazuje się bowiem, że programowanie staję się powoli kolejnym globalnym językiem, którego znajomość w przyszłości będzie niezbędna do sprawnego poruszania się w świecie. Programowanie odbywa się w środowisku Scratch, które nie wymaga pisania kodu, a przypomina budowanie z klocków. Elementy programowania znajdują się wśród treści realizowanych podczas lekcji zajęć komputerowych w klasach 5 – 6  oraz informatyki w klasie 2 gimnazjum.
Uczniowie gimnazjum zainteresowani nauką nowoczesnego języka programowania Pythona mają możliwość rozwijania umiejętności programowania ucząc się tego właśnie języka podczas zająć koła informatycznego.

Zajęcia prowadzą p. Elżbieta Oleksy i p. Karol SieńkowskiKoło historyczne

W szkole działa w ramach zajęć dodatkowych koło historyczne z elementami wiedzy o społeczeństwie. Jego program powstał jako reakcja na potrzeby uczniów wykazujących zainteresowania humanistyczne,a także chcących powtórzyć i utrwalić swoją wiedzę historyczną przed egzaminem gimnazjalnym. Istotna rolę odegrała również również chęć podzielenia się z młodzieżą moimi własnymi pasjami historycznymi. Głównym założeniem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z historią (regionu, Polski, powszechną) i kulturą. Treści programowe i formy ich realizacji zostały tak dobrane, aby motywować uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy i doskonalić ich ogólną sprawność intelektualną.

Zajęcia prowadzi p. Justyna Szymańska


Koło plastyczne

Okres edukacji  wczesnoszkolnej często określa się mianem – sztuki dziecka, ponieważ w tym czasie wytwory plastyczne nie są odzwierciedleniem i odbiciem świata zewnętrznego, ale wewnętrznego modelu poznawczego. Dziecko w tym wieku wykazuje naturalną ciekawość poznawczą. Żywo interesuje się tym, co go otacza, powoli, systematycznie poznaje rzeczywistość i podejmuje nowe doświadczenia.
Podstawą skutecznego funkcjonowania jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne  z natury, dlatego tę zdolność należy w nich pogłębiać i rozwijać. Jak pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.
Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym rozwija się w ścisłym powiązaniu z rozwojem spostrzeżeń, wyobraźni, pojęć i zainteresowań. Pozwala dziecku na wyrażanie przez niego samego uczuć, radości, nurtujących je niepokojów. Usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły i we własne możliwości twórcze.

Zajęcia prowadzi p. Sylwia Mistewicz-Gut


Czytanie w bibliotece

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, że czytania nie można przecenić. Nie można też przedawkować. Czytanie jest dla nas bardzo ważne i staje się coraz modniejsze.
Tak naprawdę określenie „czytanie”  w przypadku cotygodniowych spotkań bibliotecznych wiąże się dla dzieci ze… słuchaniem. Uczestnicy Czytania w bibliotece mają okazję poznawać różnorodne, dostosowane do wieku utwory literatury polskiej i obcej. Czasami czekają na nie już przygotowane egzemplarze, a czasami dzieci same wybierają interesujące je tytuły. Spotkania czytelnicze są okazją do poznawania literatury, rozwijania wyobraźni, bogacenia słownictwa, kształtowania postaw społecznych i uczuć, nabywania i doskonalenia umiejętności. To także doskonały trening słuchania, tak bardzo ważnego – w szkole, na lekcjach, ale również w codziennym życiu. Oprócz czytania przygotowywane są inne zajęcia towarzyszące lubiane przez dzieci – kolorowanie, samodzielne rysowanie, oglądanie adaptacji filmowych, zabawy – tematycznie związane z poznawanymi tekstami.

Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Szczepanik


Koło teatralno-taneczne

Udział w teatrze szkolnym umożliwia emocjonalny rozwój dziecka, młodego człowieka. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie. Dziecko również od najmłodszych lat odczuwa potrzebę ruchu, którą może wyrazić w tańcu. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na zabawę i odprężenie.
Zajęcia odbywają się w klasach 1-3 szkoły po9dstawowej i gimnazjum

Zajęcia prowadzą p. Elżbieta Oleksy, p. Jolanta Wołkiewiczp. Jolanta Różycka


Koło matematyczne

Chcąc rozwijać zainteresowania i szczególne uzdolnienia matematyczne uczniowie uczęszczają na dodatkowe zajęcia. Podejmują dodatkowe działania na wyższym poziomie trudności, są wdrażani do logicznego myślenia, samokontroli i samooceny.
Zajęcia prowadzi p. Elżbieta Oleksy


Koło języka angielskiego

Celem zajęć jest ugruntowanie posiadanych wiadomości umiejętności, wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia (słuchania, mówienia, czytania i pisania) i wdrażanie do kreatywnego tworzenia pomysłów, rozwiązań różnych problemów. Uczniowie podczas zajęć będą rozwijać zainteresowania, utrwalać słownictwo i gramatykę. Ponadto uczniowie będą mogli uzyskać pomoc w korespondowaniu z uczniami z innych krajów.
Podczas zajęć dodatkowych w ramach koła języka angielskiego prowadzone są również zabawy językowe, dzieci grają w gry w języku angielskim oraz moją możliwość samodzielnego tworzenia gier. Ponadto uczniowie korzystają z zajęć przygotowujących do egzaminu po klasie 3 gimnazjum z języka angielskiego.
Zajęcia  prowadzą: p. B. Kramek, p. M. Sankowskap. I. Dąbrowska.


Koło fizyczne

Przewodnie hasło naszych zajęć to: PRZEZ ZABAWĘ DO NAUKI! Na zajęciach udowadniamy, że fizyka nie jest trudnym i nudnym przedmiotem, lecz jest to nauka przyjemna. Koło ma charakter doświadczalny – odkrywamy wiedzę przez zabawę, przekładamy teorię
w praktykę. Poznajemy zjawiska fizyczne, a także ich opis matematyczny. Ćwiczymy umiejętność rozwiązywania zadań, utrwalamy i poszerzamy wiedzę zdobytą podczas lekcji fizyki. Zajęcia rozwijają kreatywność i twórcze myślenie, inspirują uczniów do poszukiwań, do kreowania indywidualnych strategii i projektowania rozwiązań, które niekiedy zaskakują samego nauczyciela.
Zajęcia prowadzi p. Kamila Orłowska.


Klub Młodego odkrywcy

W Klubie Młodego Odkrywcy młodzież wspólnie eksperymentuje pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. Na zajęciach KMO najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów i zamiast zaglądać do podręcznika, zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Kluczowa jest metoda badawcza, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.
Zajęcia prowadzą: p. Beata Walasp. Kamila Orłowska.


Koło dziennikarskie

Program zakłada zdobywanie przez uczniów interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, sprawnego organizowania pracy i uczenia się, efektywnej pracy zespołowej, podejmowania działań twórczych, komunikowania się w różnych sytuacjach, posługiwania się technologią informacyjną. Uczniowie, bawiąc się w dziennikarzy, zdobywają nowe doświadczenia – doskonalą sprawność pisania i umiejętność wyrażania myśli, uczą się odpowiedzialności oraz pracy w zespole, a przy okazji zdobywają minimum wiedzy dziennikarskiej.
Praca z zespołem redakcyjnym nad powstaniem gazetki polega na: planowaniu tematyki, przydziale zadań, kompletowaniu materiału do numeru, dyskusji nad poszczególnymi tekstami,  selekcji materiału oraz redakcji i korekcie tekstów.
Zajęcia w wymiarze 1 godziny tygodniowo adresowane są do uczniów kl. I – III gimnazjum.
Zajęcia prowadzi p. Jolanta Różycka.


Koło geograficzne

Na zajęciach z geografii spotykamy się aby poznawać miejsca odległe i na nowo odkrywać miejsca nam bliskie. Wspólnie oglądamy i komentujemy zdjęcia, reportaże z różnych zakątków świata. Omawiamy dokonania podróżników polskich i zagranicznych. Zgłębiamy zarówno tajniki kultury innych narodów, jak i doceniamy to co mamy w naszej ojczyźnie. Fascynujemy się bogactwem otaczającego nas świata. Przedstawiamy najciekawsze, najdziwniejsze, najbardziej charakterystyczne cechy wybranych państw świata m.in. Włoch, Buthanu, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Niemiec, itd.
Zajęcia prowadzi p. Aleksandra Bereda.


Koło polonistyczne

Zajęcia koła mają na celu inspirowanie do pogłębiania i rozszerzania wiadomości i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego. Wspomagają rozwój kompetencji językowych ucznia. Tu uczę umiejętności  odbioru  różnych  tekstów  kultury i staram się kształtować u uczestników zajęć postawę aktywnego odbiorcy dostrzegającego wartości artystyczne i humanistyczne zawarte w utworach literackich, przedstawieniach teatralnych, filmowych. W ramach zajęć uczniowie mogą przygotowywać się do konkursów o charakterze polonistycznym, rozwijać swoją twórczość własną.
Zajęcia prowadzą:
p. Jadwiga Czerwińska i p. Karolina Kluczek

Bezpieczeństwo publiczne

Zajęcia dodatkowe o tej tematyce prowadzone są w ramach innowacji ,,Bezpieczeństwo publiczne’’. Będziemy wspólnie zdobywać ogólną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu bezpieczeństwa osobistego, w tym udzielania pierwszej pomocy, elementy samoobrony i techniki interwencyjne, a także z zakresu zabezpieczenia mienia i środowiska w sytuacji zagrożeń. Młodzież pozna zagrożenia czasu pokoju, czasu wojny, terroryzmu. Uczniowie zrealizują podstawy wiedzy o wojskowości, zapoznają się z tradycjami, ceremoniałem służb mundurowych. Młodzież będzie miała również możliwość wyjazdów edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej oraz na strzelnicę.
Zajęcia prowadzi p. Mariola Olejnik

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close