Niepodległość uskrzydla

Justyna Szymańska    17 października 2018

W ramach 100. rocznicy obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zaproponowało szkołom podstawowym z terenu województwa mazowieckiego udział w projekcie pt. „Niepodległość uskrzydla”. Spośród wielu szkół zgłoszonych do projektu zostało wybranych 10, w których muzealni edukatorzy zaplanowali ośmiogodzinne zajęcia. W tej dziesiątce znalazła się również nasza szkoła.

15 i 16 października na zaproszenie pani Justyny Szymańskiej przyjechały do Cegłowa dwie niezwykłe entuzjastki historii – Maria i Agnieszka – które w dwudniową podróż do przeszłości i przyszłości zabrały dwudziestu uczniów z klas 3. gimnazjum i 8. szkoły podstawowej.

Hasłem przewodnim pierwszego dnia warsztatów było „SŁOWO”. Zadania przygotowane dla uczniów skupiały się wokół depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego z dnia 16 listopada 1918 roku. Uczniowie nakreślili różne drogi, które doprowadziły Polskę do niepodległości, poznali etapy jej odzyskania i trudności, z którymi musiała się zmierzyć wolna Polska. Zanalizowali również treść depeszy, poznali sposoby komunikowania się w przeszłości i porównali je z dzisiejszymi. Nauczyli się posługiwać alfabetem Morse’a i przy pomocy specjalnego urządzenia nadali nim wiadomość do innych osób. Zastanowili się, czy słowa mają taką samą wartość dzisiaj, jaką miały 100 lat temu.

Drugi dzień skupiał się wokół hasła: „SKRZYDŁA NA KOLEJNE 100 LAT”. Uczniowie wraz z edukatorami wspólnie przygotowali instalację w formie skrzydeł, która stała się przestrzenią do rozmyślań o Polsce. Wprowadzeniem do tych rozważań była próba odpowiedzi na pytania: “Jakie marzenia miał Józef Piłsudski w 1918 roku?”,  “Jakie marzenia dotyczące Cegłowa mam ja?”, w końcu każdy uczestnik spróbował dokończyć zdanie: “Gdy myślę o Polsce za 100 lat, marzę o ……”. Odpowiedzi uczniów znalazły się na piórach, którymi częściowo wypełnili oni skrzydła.

Wszyscy uczniowie wspaniale pracowali podczas zajęć, z wielkim zaangażowaniem i starannie wykonując powierzone sobie, czasami niełatwe, zadania. Na pytania Marii i Agnieszki, co by zmienili w zajęciach, najczęściej odpowiadali: “Nic”, co świadczy, że bardzo im się one podobały.

Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Cegłowa!

Wielu z Was ma na pewno własne marzenie o Polsce za 100 lat. Podzielcie się nim z pozostałymi. Jak pewnie zauważyliście, w skrzydłach brakuje jeszcze wielu piór, a nie chcemy, żeby tak zostało. Zapraszamy do pomocy. Pamiętajcie, jedno pióro, to jedno marzenie o przyszłości naszej Ojczyzny.

Ponieważ uczniowie – uczestnicy warsztatów – potrzebują trochę czasu na wytworzenie kolorowych piór, dzień, od którego będzie można wypisywać swoje marzenia o Polsce i wypełniać nimi skrzydła zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Przygotujcie się!