Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych

Karol Sieńkowski    5 marca 2018

“Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski

Dnia 5 marca 2018 roku o godzinie 11.00 pożegnaliśmy wieloletniego  Dyrektora Zespołu Szkolnego w Cegłowie, śp. Jana Brodę. Człowieka o niezwykłej osobowości, nauczyciela, wychowawcę i przyjaciela. W  uroczystej mszy w Kościele Parafialnym w Cegłowie, wzięli udział uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły. Zebrani na uroczystości pogrzebowej przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzina, przyjaciele i znajomi oddali hołd i podziękowanie za to, że Pan Dyrektor Jan Broda z ogromnym zaangażowaniem budował społeczność szkolną i cegłowską,  i tak wiele dał nam od siebie. Po zakończonej mszy żałobnej ruszył kondukt pogrzebowy towarzyszący śp. Janowi Brodzie w ostatniej ziemskiej drodze.

Panie Dyrektorze żegnamy, spoczywaj w pokoju.