„Nie pal przy mnie proszę, bo dymu nie znoszę!

Aneta Zadunajska    18 czerwca 2018

W roku szkolnym 2017/2018 Publiczne Przedszkole w Cegłowie przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizowała PSSE          w Mińsku Mazowieckim. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zaproponowanych formach zajęć. Poszczególne zajęcia miały na celu pobudzenie różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. W wyniku tych zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, dowiedziały się w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy narażonym się jest na wdychanie dymu               z papierosa.

Część dzieci wzięła udział w konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas”.                   W dniu 8 czerwca nastąpiło oficjalne zakończenie programu. Tego dnia gościliśmy pracowników Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim, dyrekcję zespołu, rodziców, oraz przedstawiciela Studium Języków Obcych – ogromnego smoka. Na podsumowanie realizacji programu 5-cio i 6-latki dla swoich młodszych kolegów  i gości zaprezentowały  przedstawienie „Nie pal przy mnie proszę, bo dymu nie znoszę”. Dzieci, które przygotowały plakaty na konkurs plastyczny otrzymały nagrody ufundowane przez PSSE w Mińsku Mazowieckim. Spotkanie zakończył wspólny taniec ze smokiem.