Nie ma śmieci – są surowce…

Karolina Kluczek    19 września 2017

Pod takim hasłem  w dniu 15 września 2017r. odbyła się tegoroczna akcja sprzątania świata, koordynowana i organizowana już 24 raz przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Do akcji włączyli się również uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie.

Hasło tegorocznej akcji przypomina, że Ziemia, to dom nie tylko na jedno pokolenie. Nasi przodkowie kochali środowisko, szanowali duchowe siły przyrody i troszczyli się o nasze otoczenie. My też powinniśmy o nie dbać, ponieważ każdy z nas woli zbierać w lesie grzyby niż śmieci. Dlatego celem akcji było promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

W związku z tym nasi uczniowie wspólnie z wychowawcami,  nauczycielami i koordynatorami akcji w szkole p. Beatą Walas i p. Teodorą Wójcik posprzątali okolice szkoły, uliczne skwery  i przydrożny las w kierunku Pełczanki, Posiadał i Mieni. Uczniowie zaopatrzeni w worki  i rękawiczki, likwidowali małe przydrożne wysypiska śmieci, które pozostawili nieświadomi rówieśnicy lub dorośli. Dzięki tegorocznej akcji uczniowie Zespołu Szkolnego w Cegłowie już wiedzą, że trzeba produkować mniej śmieci, segregować odpady, nie niszczyć środowiska i pamiętać o przyrodzie codziennie. Świat sam się nie posprząta!

Autor: Beata Walas