Nasza ścieżka i lekcje przyrody

04 listopada 2015

- Karolina Kluczek -

Najbardziej efektywnymi formami pracy stosowanymi w nauczaniu przyrody są wycieczki, lekcje w terenie, obserwacje i doświadczenia. Wszystkie one sprzyjają rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy, stwarzają dogodne warunki do przechodzenia od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego oraz do stosowania teoretycznych wiadomości w praktyce. Ponadto pozwalają lepiej poznać uczniów, a w konsekwencji zmodyfikować i wzbogacić ich obraz, ukształtowany podczas obserwacji w klasie. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody dzięki niedawno otwartej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej, zrealizowanej dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia z wykorzystaniem ścieżki rozpoczęły klasy czwarte. A oto cytat z zeszytu ucznia kl. IVa, Mateusza Antosiewicza.

„Dnia 28 października na lekcji przyrody pani zabrała nas do szkolnego lasku na zajęcia terenowe. Zostaliśmy podzieleni na grupy i wyposażeni w lornetki, lupy i kompasy. W czasie zajęć kroczyliśmy ścieżką przyrodniczą, którą wyznaczały tablice z bardzo ciekawymi informacjami o lesie. Dowiedzieliśmy się o jego warstwach, o pomnikach przyrody z terenu naszej gminy, potrafimy już rozpoznać wiele drzew i leśnych mieszkańców. W obserwacjach pomogły nam przyrządy przyrodnika. Wydaje mi się, że na tych dwugodzinnych zajęciach więcej się nauczyłem niż przez wiele lekcji w klasie”.

Nic dodać, nic ująć.

Autor: Teodora Wójcik

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close