Nasza ścieżka i lekcje przyrody

Karolina Kluczek    4 listopada 2015

Najbardziej efektywnymi formami pracy stosowanymi w nauczaniu przyrody są wycieczki, lekcje w terenie, obserwacje i doświadczenia. Wszystkie one sprzyjają rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy, stwarzają dogodne warunki do przechodzenia od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego oraz do stosowania teoretycznych wiadomości w praktyce. Ponadto pozwalają lepiej poznać uczniów, a w konsekwencji zmodyfikować i wzbogacić ich obraz, ukształtowany podczas obserwacji w klasie. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody dzięki niedawno otwartej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej, zrealizowanej dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia z wykorzystaniem ścieżki rozpoczęły klasy czwarte. A oto cytat z zeszytu ucznia kl. IVa, Mateusza Antosiewicza.

„Dnia 28 października na lekcji przyrody pani zabrała nas do szkolnego lasku na zajęcia terenowe. Zostaliśmy podzieleni na grupy i wyposażeni w lornetki, lupy i kompasy. W czasie zajęć kroczyliśmy ścieżką przyrodniczą, którą wyznaczały tablice z bardzo ciekawymi informacjami o lesie. Dowiedzieliśmy się o jego warstwach, o pomnikach przyrody z terenu naszej gminy, potrafimy już rozpoznać wiele drzew i leśnych mieszkańców. W obserwacjach pomogły nam przyrządy przyrodnika. Wydaje mi się, że na tych dwugodzinnych zajęciach więcej się nauczyłem niż przez wiele lekcji w klasie”.

Nic dodać, nic ująć.

Autor: Teodora Wójcik