Narodowe Święto Niepodległości

Karolina Kluczek    15 listopada 2017

“Z listopadowej opowieści ucz się trudnej sztuki miłości do Polski” – takimi słowami zostaliśmy powitani na uroczystym apelu z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości, który odbył się dn. 10 listopada. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pań: Justyny Szymańskiej i Karoliny Kluczek oraz przy wtórze gitary p. Marcina Gomulskiego wprowadzili cała szkolną społeczność w podniosły nastrój Narodowego Święta Niepodległości. Wiersze i piosenki, wspierane także przez prezentacje multimedialne, pokazujące chwile chwały i piękność polskiej ziemi, przybliżyły uczestnikom trudną drogę Państwa Polskiego do wolności i niepodległości, pozostawiając po sobie nostalgię i skłaniając do chwili zadumy…

Program artystyczny mogli również podziwiać mieszkańcy Cegłowa, którzy licznie zgromadzili się na gminnych obchodach Święta Niepodległości w strażnicy OSP Cegłów.