Narodowe Czytanie 2016

Jadwiga Czerwińska    5 września 2016

3.09.2016 r. o godz. 9.00 po raz kolejny Zespół Szkolny w Cegłowie włączył się w piątą ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która organizowana jest od roku 2012 i objęta honorowym patronatem Prezydenckiej Pary.

Rok 2016 to rok Henryka Sienkiewicza. To właśnie jego dzieło – ,,Quo vadis” – zostało wybrane przez Polaków w głosowaniu internetowym i stało się lekturą Narodowego Czytania.
,,To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która potrafi czasem góry przenosić” – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda,       ogłaszając wyniki głosowania.

Mogli się o tym przekonać uczniowie naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście, którzy zebrali się w sali gimnastycznej, by wspólnie czytać i słuchać fragmentów z ,,Quo vadis”. Zebrana na sali publiczność miała niepowtarzalną okazję usłyszenia różnorodnych interpretacji głosowych tego dzieła. Akcję Narodowego Czytania w naszej szkole uświetnili zaproszeni goście. Byli to:

 • pan Marcin Uchman – wójt gminy Cegłów
 • pan Dariusz Uchman – zastępca wójta Gminy Cegłów
 • ksiądz Dariusz Cempura proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie
 • ksiądz Marek Chociej – kapelan DPS św. Józefa w Mieni
 • pan Tadeusz Lempkowski – kierownik Klubu Kulturalne Zacisze
 • pani Małgorzata Śluzek – reprezentująca Bibliotekę Gminną w Cegłowie
 • pani Katarzyna Korzeń – kierownik GOPS w Cegłowie
 • pan Robert Ceregra – prezes Banku Spółdzielczego w Mrozach
 • pan Krzysztof Janicki – przewodniczący Rady Gminy Cegłów
 • pani Małgorzata Podobas, pani Honorata Stachowicz – reprezentujące UG w Cegłowie

 • pan Grzegorz Bartkiewicz – przewodniczący Rady Rodziców ZS w Cegłowie

Czytającym paniom z ZS w Cegłowie: Brygidzie Stankiewicz, Justynie Szymańskiej, Jadwidze Czerwińskiej przewodniczyła pani Dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak z panią Mariolą Olejnik-wicedyrektor, występującą w specjalnie na tę okazję przygotowanym stroju Ligii.

Uczniowie mimo tremy i niełatwego języka powieści Sienkiewicza dzielnie dotrzymali kroku dorosłym czytelnikom. Postać sławnego Noblisty przybliżył im film ,,Noblista Mariofil – H. Sienkiewicz”, gazetka okolicznościowa, wystawka książek i albumów na dolnym korytarzu. Modę z czasów opisanych w ,,Quo vadis” pokazali w barwnym korowodzie uczniowie klasy piątej. Miłym akcentem dla uczestników Narodowego Czytania w ZS w Cegłowie będzie zapewne zakładka z motywem czytanego dzieła oraz pamiątkowa pieczęć na przyniesionych egzemplarzach ,,Quo vadis”.

Akcja mamy nadzieję, że stanie się zalążkiem promocji czytelnictwa zwłaszcza polskiej, narodowej literatury w szkole i w domach rodzinnych. Cieszy fakt, że wspólne spotkanie z literaturą zespala nasze lokalne środowisko i pięknie wspiera szkołę w realizacji zadań kulturalno-wychowawczych.

Organizatorki Narodowego Czytania (panie: Jolanta Różycka, Małgorzata Boruta, Jadwiga Czerwińska, Agnieszka Szczepanik, Karolina Kluczek) serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom akcji za aktywny w niej udział i okazaną pomoc, a zwłaszcza pani Jadwidze Juszkiewicz – kierownik szkolnej świetlicy oraz szczególnie zaangażowanym uczniom: Jakubowi Szewczykowi (3b gim.), Aleksandrze Korzeń (2b gim.) – za prowadzenie konferansjerki, Julii Rumak (kl.6a) za odważne czytanie z dorosłymi oraz  szkolnej grupie wolontariackiej.