Materiały uzupełniające z lekcji bibliotecznych

29 listopada 2016

- Agnieszka Szczepanik -

z_lekcji
Adaptacje filmowe (w przygotowaniu)
Biblia – książka nad książkami
Historia książki (w przygotowaniu)
Ortograficzne ćwiczenia
Prasa
Teatr
Wzory opisów bibliograficznych w notatkach
(w przygotowaniu)

Biblia – książka nad książkami

Grafika: Pixabay, CC0 Public Domain

W opracowaniu wykorzystane zostały:
1) DOWLEY Tim: Przewodnik biblijny. Warszawa : “Łaska i Pokój” 1992. ISBN 83-85006-37-0
2) http://www.biblia.info.pl/template.php?tpl=index
3) KOZAK Wioletta: Mapa mentalna, czyli twórcza technika notowania. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2002. ISBN 83-7173-115-9
4) ŚWIDERKÓWNA Anna: Prawie wszystko o Biblii. Warszawa: “Stentor” 2002. ISBN 83-86018-92-5

Polecam wybrane strony:

Biblia Tysiąclecia Multimedialny świat Biblii Informacje o Biblii Ilustracje biblijne Różne

Ortograficzne ćwiczenia

0

Poniższe słowniki i opisy zasad pomogą Wam doskonalić się w dziedzinie ortografii:

zasadami pisowni i interpunkcji
sprawdzanie pisowni i interpunkcji
Prezentacje opublikowane w Internecie z ćwiczeniami i wskazówkami:
bez_bledow
na_piatke
na_wesolo
rz
Wybrane strony poświęcone ortografii – z informacjami, zabawami i ćwiczeniami:
dyktanda brudzewski logofigle
ortofrajda dla_dzieci ortografka
pisupisu superkid zyraffa

A wszystkim, którzy mają wątpliwości, czy należy dbać o poprawność ortograficzną, polecam artykuł Tomasza Powyszyńskiego Dlaczego powinniśmy pisać zgodnie z obowiązującą ortografią.


 

Prasa

prasa_tabela

prasa_schemat

Polecam stronę z obszernymi informacjami na temat polskiej prasy.


Teatr

 Krótka historia teatru

Teatr antyczny

 • przedstawienia na świeżym powietrzu, w amfiteatrze
 • tematyka mitologiczna
 • zasada trzech jedności: akcji, miejsca i czasu
 • decorum, czyli współzależność między stylem (formami wyrażania) utworu
  a jego tematyką
 • maski określające charakter bohatera
 • jaskrawe kostiumy, buty na koturnach
 • jednocześnie na scenie nie więcej niż 3 aktorów oraz chór
 • aktorzy to wyłącznie mężczyźni

 

Teatr średniowieczny

 • dominacja tematyki religijnej
 • zgodność wystawianych sztuk z rokiem liturgicznym (na Boże Narodzenie – historia Narodzenia Pańskiego, na Wielkanoc – Misterium Męki Pańskiej)
 • wartości dydaktyczne wystawianych sztuk (bohater wybiera między dobrem
  a złem, a następnie ponosi konsekwencje swojej decyzji)
 • scena symultaniczna (jednocześnie ukazane wszystkie miejsca rozgrywanej akcji, a aktorzy przechodzili od jednej dekoracji do drugiej)

 

Teatr elżbietański

 • odejście od zasady trzech jednościdecorum
 • wprowadzenie na scenę postaci fantastycznych (duchy, zjawy, wiedźmy)
 • niejednoznaczność i zmienny charakter bohaterów
 • tematyka sztuk: władza, moralność, tragiczna miłość
 • podział na sceny i akty
 • rezygnacja z masek

ważna postać: William Szekspir

 

Teatr oświecenia

 • nawiązywanie do zasady trzech jedności
 • komedie realistyczne (brak elementów fantastycznych)
 • jednoznaczność bohaterów (bohater jest albo dobry, albo zły)
 • sztuki odgrywane kameralnie, w jednym pokoju
 • dydaktyczna funkcja teatru
 • w Polsce pierwszy teatr publiczny

ważne postaci: Molier, Stanisław August Poniatowski

 

Teatr romantyczny

 • rezygnacja z zasady trzech jednościdecorum
 • wprowadzenie monumentalnych scen zbiorowych
 • kompozycja otwarta dramatu (brak wyraźnej akcji, sceny bez powiązania, niekiedy nie ma podziału na akty i sceny)
 • tematyka sztuk: władza, artysta, wolność, moralność, konflikt między jednostką a społeczeństwem
 • mieszanie groteski i tragizmu, bohaterów ludowych i przedstawicieli wysokich rodów
 • najważniejszy element dramatu to bohater romantyczny
 • określenie dramatu romantycznego jako niesceniczny (niejednorodność tematyczna, monumentalne sceny zbiorowe)

 

Teatr modernistyczny

 • nawiązania do romantyzmu i antyku
 • wprowadzenie elementów baśniowych, ludowych
 • nurt symboliczny w dramacie dążenie do wywołania nastroju: gestem, wyrazem twarzy, sposobem zachowania
 • teoria „teatru ogromnego” (połączenie plastyki, muzyki i literatury; stosowanie zasady trzech jedności; poruszanie tematyki narodowej; wprowadzanie tłumu na scenę)
 • powstaje dramat naturalistyczny ukazujący środowisko społeczne

ważna postać: Stanisław Wyspiański

 

Teatr w dwudziestoleciu międzywojennym

 • trzy koncepcje teatru:
  • Konstanty Stanisławski – metoda przeżywania, maksymalnych emocji na scenie
  • Edward Craig – aktor ma dziwić się roli, grać jak manekin
  • Witkacy – Teoria Czystej Formy (dzieło nie może naśladować rzeczywistości, najważniejsza jest jego szokująca, nietypowa forma, treść trzeba odrzucić)
 • Polskaświat w dramatach Witkacego jest zdeformowany, dominuje parodia i groteska, brak ciągu przyczynowo-skutkowego, brak chronologii, często celowe odrzucenie sensu

ważna postać: Witkacy

 

Teatr współczesny

 • eksperymenty teatralne
 • świat w dramacie zniekształcony, karykaturalny
 • pojawienie się antybohatera (bierny, nie wpływa na przebieg akcji)
 • przemieszanie gatunków literackich
 • w utworach dużo groteski, absurdu, ale też symboli
 • drwina ze stereotypów
 • elementy zaskoczenia, szokowanie
 • nieokreślone miejsce i czas akcji, brak ciągu przyczynowo-skutkowego,
  brak chronologii
 • kontrowersyjne adaptacje utworów

Twórcy polskiego teatru

Polecam internetowy słownik teatralny, który dokładniej wyjaśni niezrozumiałe pojęcia.

W opracowaniu wykorzystane zostały:

1) ANDRZEJEWSKA Jadwiga: Edukacja czytelnicza i medialna. Język i rodzaje mediów. Rodzaje teatru i sztuk teatralnych. Ziębice : “Wersus – ZWPD” [2002]. ISBN 83-87194-27-1.
2) BORYCZKA, Bożena. Oni tworzą teatr. W: Praktyczny przewodnik po Internecie [CD-ROM]. Bydgoszcz ; Warszawa: „Branta” 2004
3) Od tragedii do groteski. „Victor Gimnazjalista”  2001 nr 21 s.32-33

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close