Mali konstruktorzy w przedszkolu

Ola Pernach    20 stycznia 2016

W ubiegłym tygodniu w naszym przedszkolu dzieci 4 – letnie twórczo bawiły się w ramach tematu kompleksowego “Domy, domki, domeczki”. W ramach zajęc zapoznały się z budową ptasich domków – gniazd, ich rodzajami, sposobem budowy i materiałów wykorzystywanych do tworzenia.

Kolejnego dnia dzieci poznały domy zamieszkiwane przez człowieka. Zaczęliśmy od czasów, kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach, lepiankach, szałasach, domach drewnianych krytych strzechą, po współczesną architekturę, kończąc na drapaczach chmur. Następnie zadaniem dzieci było chronologiczne ułożenie ilustracji i to dało pole do wzajemnej dyskusji.

Następnym etapem naszych działań były zajęcia konstrukcyjne z prostych drewnianych klocków. Dzieci pracowały w małych zespołach, a ich zadaniem było wybudowanie domu marzeń. Takie działania pozwaliły zaktywizowac wszystkie dzieci w grupie, uczyły pracy zespołowej co wpłynęło na ich satysfakcję i wzajemne zadowolenie.

Podsumowaniem tygodnia pracy było wykonanie dwóch budynków przestrzennych z tekturowych pudełek przyniesionych przez dzieci i ich rodziców. Dzieci pracowały pod nadzorem 2 kierowników budowy. Projektowały kształt, planowały, wymyślały zastosowanie i kolorystykę swoich budynków. Zabawy nie było końca, uśmiech towarzyszył dzieciom przez cały czas trwania zajęc i długo po ich zakończeniu.