Małe eksperymenty, duże doświadczenia

Ola Pernach    1 marca 2016

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich rzeczą naturalną, a przejawia się przez zadawanie przez dziecko pytań, a tych nie brakowało w ubiegłym tygodniu.
Grupa 4 – latków po raz kolejny zamieniła się w małych badaczy. Dzieci doświadczały właściwości powietrza i wiatru, oraz jego zastosowania dla człowieka, zarówno tego pozytywnego jak i stanowiącego zagrożenie. Ponadto poznały właściwości ciśnienia, prostych reakcji chemicznych z wykorzystaniem składników stanowiących wyposażenie każdej kuchni, ogniem i tlenem jak się okazało dobrych przyjaciół. Kulminacją doświadczeń było spotkanie z p. Kamilą Orłowską, nauczycielem naszej szkoły, która w bardzo obrazowy sposób przybliżyła dzieciom właściwości prądu.
Przedszkolaki trafnie wyciągały wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, dzięki czemu kształtują myślenie przyczynowo-skutkowe. Zajęcia dostarczyły dużej ilości przyjemności i nowych przeżyć. Staramy się aby wiedza i umiejętności zdobywane w taki sposób stały się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.
Pragniemy podziękować p. Kamili, oraz wszystkim rodzicom, którzy wspomogli nas w gromadzeniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń.