Majowe konkursy polonistyczne

Jolanta Różycka    8 czerwca 2017

Maj był miesiącem obfitującym w sukcesy uczniów naszej szkoły w konkursach polonistycznych. Zarówno dzieci ze szkoły podstawowej jak i gimnazjaliści licznie uczestniczyli w zmaganiach ortograficznych, gramatycznych, sprawdzających wiedzę z zakresu Biblii czy mitologii. Największy sukces odniosła Julia Niewiatowska, zajmując II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Gramatycznym im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie. W tym samym konkursie Filip Sankowski uczeń klasy VI uzyskał tytuł laureata, zajmując V miejsce. Sukcesem zakończył się udział Julii Lisieckiej w powiatowym konkursie pod hasłem:“Motyw biblijny w sztuce”, którego organizatorem byli nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Nasza uczennica zdobyła wyróżnienie, a pracę wykonała pod opieką p. Jolanty Różyckiej.

Wyjazd uczniów do Czerniejewa był właściwie wyprawą, a udział w konkursie stanowił jeden z jej elementów. Czworo “mistrzów ortografii i gramatyki” naszej szkoły: Jakub Szewczyk, Julia Niewiatowska z gimnazjum oraz Filip Sankowski i Julia Rumak ze szkoły podstawowej pod opieką pań: Jadwigi Czerwińskiej i Jolanty Różyckiej odbyli dwudniową podróż. Dla uczniów pasjonujące były przejazdy pociągami. Z perspektywy dworców kolejowych obejrzeli miasta takie jak Warszawa, Toruń, Gniezno, Września, Łowicz. Pierwszy dzień upłynął na zwiedzaniu pierwszej stolicy Polski. W mieście Św. Wojciecha uczniowie zobaczyli wnętrze gotyckiej katedry zwanej Matką Polskich Katedr i wysłuchali opowieści przewodniczki o historii i symbolice słynnych drzwi gnieźnieńskich.

Następnego dnia we wnętrzach pięknego barokowo – klasycystycznego zespołu pałacowego w konkursowych szrankach zmierzyli się uczestnicy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno–Ortograficznego. Był on poświęcony Patronowi Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie, ks. Onufremu Kopczyńskiemu, językoznawcy, twórcy pierwszej „Gramatyki języka polskiego”. Celem konkursu jest dbanie o piękno i poprawność ojczystego języka, zarówno w mowie jak i na piśmie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej i I –III gimnazjum z rejonów całej Polski. Julia Niewiatowska i Filip Sankowski przeszli pomyślnie przez pierwszą część konkursu, polegającą na napisaniu dyktanda. W komentarzach uczniowie zwracali uwagę na to, że wiele zadań ortograficznych polegało na poprawnym użyciu znaków interpunkcyjnych, a wiadomo, że polska interpunkcja należy do najtrudniejszych i obejmuje ok. 200 zasad. Oboje finaliści dzielnie walczyli w drugiej – gramatycznej – części konkursu. Julia Niewiatowska prowadziła ex aequo z koleżanką z Gniezna i przegrała jednym punktem.

Wszystkim laureatom i zwycięzcom konkursów gratulujemy. Dziękujemy Pani Dyrektor i Radzie Rodziców za wsparcie i umożliwienie udziału uczniów w konkursach.