Linki do przydatnych stron

Agnieszka Szczepanik    17 listopada 2016
linki
Audiowizualne zasoby edukacyjne
Baśnie i wiersze do czytania, słuchania i oglądania
Biblioteki cyfrowe, archiwa i galerie
Otwarte zasoby edukacyjne
Wokół szkoły – internetowe zasoby edukacyjne

Audiowizualne zasoby edukacyjne

Zachęcam do skorzystania z poniższych linków. Na wybranych stronach znajdziecie nagrania audio i filmy. Są to prawdziwe kopalnie materiałów audiowizualnych, które mogą być przydatne jako pomoce do lekcji.

Archiwum Historii Mówionej

Jest to zbiór nagrań rozmów świadków historii, składnica relacji audio i wideo. Zawiera materiały z XX wieku. Archiwum można przeglądać za pomocą haseł i tagów oraz poszukując konkretnych wiadomości.

Radia Wolności

Portal stworzony przez Polskie Radio. Zawiera audycje radiowe nadawane przez 1989 rokiem. Serwis można przeszukiwać według tematu lub osób. Dodatkowo portal oferuje fotografie i informacje o radiostacjach.

Kronika RP

Strona z materiałami Polskiej Kroniki Filmowej. Zgromadzone filmy zostały ułożone tematycznie i dokładnie opisane.

Znalezione obrazy dla zapytania repozytorium cyfrowe filmoteki narodowej logo

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej

Gromadzi narodowe dziedzictwo kinematograficzne. Zawiera polskie filmy z różnych okresów, w tym przedwojenne filmy fabularne i kroniki, filmy animowane i inne. Oferowane tytuły są restaurowane i archiwizowane cyfrowo.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Multimedialna biblioteka z materiałami audiowizualnymi: filmami dokumentalnymi, fabularnymi, reportażami, animacjami, filmami eksperymentalnymi, które zachęcają do uczestnictwa w kulturze online. Portal zawiera również scenariusze  lekcji i zeszyty ćwiczeń dla uczniów.

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Zawiera filmy, które wcześniej prezentowane były szerszej publiczności jedynie w muzeach i galeriach.

Filmoteka Szkolna

To program edukacji filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zawiera polskie filmy opracowane na potrzeby zajęć szkolnych.

Opracowano głównie na podstawie:
CZETWERTYŃSKA Aleksandra, HAJDUKIEWICZ Marianna: Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej. Omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy z uczniami. „Biblioteka w Szkole” 2012 nr 5 s. 8-10

Baśnie i wiersze do czytania, słuchania i oglądania

 

baśnie i  inne utwory dla dzieci w wersji tekstowej oraz audio
różne teksty dla dzieci do czytania lub słuchania
baśnie i wiersze do czytania, bajki animowane
baśnie klasyczne: Andersen, Grimm, Perrault
skany z przeźroczy starych wydań książek z klasycznymi ilustracjami oraz teksty popularnych piosenek dla dzieci
teksty wierszy, piosenek i krótkich rymowanek, z ilustracjami dobranymi przez autorkę strony
teksty baśni i wierszy dla dzieci oraz kołysanek
strona autorska z wierszowanymi utworami dla dzieci
klasyczne i nowsze wierszyki dla dzieci do czytania, część w wersji audio

 

 

Biblioteki cyfrowe, archiwa i galerie

Poniżej umieszczone zostały linki do wartościowych stron, które pomogą Wam w nauce. Znajdziecie na nich teksty lektur, reprodukcje, zdjęcia, muzykę, aktualności kulturalne. Nawet w przypadku stron bez polskiej wersji językowej, możecie dotrzeć do treści związanych z naszym krajem.

Portal udostępnia utwory znajdujące się w domenie publicznej. Pozwala przeczytać tekst w całości, wyszukiwać motywy, bohaterów, nurty lub słowa znajdujące się w utworze. Teksty można czytać online, pobrać na PC, telefon lub czytnik e-book. Niektóre utwory występują dodatkowo w wersji audio.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona umożliwia czytelnikom kontakt z książkami, czasopismami i innymi typami dokumentów polskiej kultury. Składa się z kolekcji tematycznych. Zawiera utwory największych polskich twórców, pierwodruki literatury polskiej, wydawnictwa konspiracyjne okresu II wojny światowej.
  Federacja Bibliotek Cyfrowych to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.
 Europeana, czyli Biblioteka Europejska to wspólny punkt dostępu do zbiorów bibliotek, archiwów i muzeów na całym kontynencie. Ma za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy szerokiemu gronu odbiorców. Jest dostępna w językach narodowych.
Światowa Biblioteka Cyfrowa oferuje manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały. Jednym z jej celów jest rozpowszechnianie treści nieanglojęzycznych oraz treści spoza obszaru kultury zachodniej. Materiały umieszczane na stronach  są darmowe i są dostępne w wielu językach.

Biblioteka Dziecięca gromadzi literaturę dziecięcą z całego świata. Powstała z myślą o rodzicach nie wychowujących dzieci w swoich ojczystych krajach. Biblioteka oferuje skany książek, które są dostępne online. Wyszukiwarka pozwala na różnorodne wybieranie: obszaru, kraju, języka, autora, tytułu…

Wirtualny Wszechświat to serwis popularnonaukowy i edukacyjny. Oferuje materiały z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych. Obok tekstów znajdują się w nim linki do stron tematycznych, słowniki oraz grafika.
Codziennie aktualizowany serwis, informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. Można tu też znaleźć liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury.
Baza danych powojennych filmów polskich oraz artykułów o filmie w prasie polskiej, a także kalendarium.
Wirtualna galeria malarstwa polskiego. Można z niej korzystać wyszukując w indeksach malarzy, dzieł lub tematów.
Serwis internetowy stworzony do gromadzenia i udostępniania zdjęć cyfrowych online.
Zbiór wolnych i otwartych nagrań muzycznych, zapisów nutowych i materiałów edukacyjnych. Znajdziemy tu muzykę i nuty kilkuset kompozytorów, radio grające muzykę klasyczną i materiały do nauki grania na popularnych instrumentach m.in. gitarze, klarnecie, pianinie, saksofonie.
Narodowe Archiwum Cyfrowe gromadzi, opracowuje oraz konserwuje fotografie, nagrania dźwiękowe oraz filmy, które wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.

 

Otwarte zasoby edukacyjne

Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) (ang. Open Educational Resources, OER) to wspólna nazwa dla wszelkich zasobów edukacyjnych, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (z Wikipedii).

Powyższa definicja tylko częściowo wyjaśnia, czym są OZE. Dlatego też na początek proponuję TROCHĘ TEORII: Przewodnik i Mapę OZE. Oferta otwartych zasobów jest stale wzbogacana, dlatego też warto jest odwiedzać strony tematyczne, które pozwolą NA BIEŻĄCO śledzić zmiany w OZE. Wolnymi zasobami zajmuje się Koalicja Otwartej Edukacji oraz portal Legalna Kultura. W korzystaniu ze skarbnicy materiałów pomocna będzie WYSZUKIWARKA CCsearch, a pełnego przeglądu można dokonać z pomocą Indeksu otwartych zasobów, Katalogu OZE czy Bazy  legalnych źródeł.

Z OZE ściśle wiążą się inne pojęcia. Proponuję, aby dowiedzieć się dokładnie, co to jest DOMENA PUBLICZNA oraz przejrzeć jej zasoby. Również związane z aspektami prawnymi LICENCJE CREATIVE COMMONS są powiązane z otwartymi zasobami. Ich oznaczenia powinny pojawiać się przy grafice, mediach, opracowaniach, dlatego poznaj i wybierz potrzebną licencję. W sferze prawnej zajmującej się dobrami intelektualnymi pojawia się też określenie DOZWOLONEGO UŻYTKU W EDUKACJI. Warto wiedzieć, jak na potrzeby szkolne korzystać z cudzej twórczości w sposób nie naruszający prawa.

Znajomość tematyki otwartych zasobów może ułatwić i uatrakcyjnić naukę. W Internecie istnieje wiele informacji, opracowań, baz danych, które skupiają się na OZE. Jako jeden z przykładów proponuję plakat POZNAJ OTWARTE ZASOBY, który zawiera adresy oraz QR kody dziesięciu „otwartych” zasobów.

Proszę korzystać też z poniższych linków – LISTA jest sukcesywnie WZBOGACANA:


 

Wokół szkoły – internetowe zasoby edukacyjne

 

biologia, chemia, fizyka
matematyka, fizyka, geografia, angielski, muzyka, informatyka
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, matematyka  
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
legalne źródła kultury: filmy, muzyka, książki, prasa, muzea, archiwa, galerie; ze Strefą edukacji  
audiobooki, filmy, lekcje wideo, kursy językowe, e-booki; STRONA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
skany i opisy dokumentów z polskich archiwów państwowych i innych instytucji kultury  
scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, bibliotekach i domach kultury  
filmy fabularne, filmy Polskiej Kroniki Filmowej, filmy animowane  
filmy, nagrania, ćwiczenia i scenariusze lekcji, Internetowy Teatr TVP dla szkół  
plakaty i afisze filmowe z opisami  
fotosy, robocze zdjęcia z planu, zdjęcia twórców, fotografie z premier filmowych  
wirtualne wycieczki, malarstwo, rzeźba, architektura  
zdjęcia i informacje o skansenach  
zdjęcia i ilustracje 28 odświętnych strojów ludowych  
kopalnia z odnośnikami do narzędzi pomocnych w nauczaniu  
wybrane narzędzia i aplikacje internetowe w pracy nauczyciela
bogata baza z linkami do książek elektronicznych  
baza pomocy do realizacji różnorodnych treści nauczania, artykuły o tematyce szkolnej  
blog z linkami do wartościowych, wiarygodnych i wypróbowanych otwartych zasobów edukacyjnych  
Opracowano na podstawie:
LUBERDA Michał: Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów. „Biblioteka. Centrum Informacji” 2013 nr 3 s. 12-13
SZELĄG Anna: Subiektywny przegląd internetowych zasobów edukacyjnych. „Biblioteka. Centrum Informacji” 2013 nr 3 s. 14-16
z niezbędną aktualizacją oraz dodatkowymi przykładami wyszukanymi w Internecie