Ubiegły tydzień poświęciliśmy kulturze życia codziennego. Zrealizowaliśmy część zadań z III modułu projektu edukacyjnego Z kulturą mi do twarzy. Został stworzony „Kodeks dobrego zachowania” – czyli ustaliliśmy zasady panujące w świetlicy, których zobowiązaliśmy się konsekwentnie przestrzegać. Ogłosiliśmy „Tydzień uprzejmości”. Omówiliśmy sposoby niesienia pomocy i bycia uprzejmym wobec osób starszych – „Młodsi starszym pomagają”. „Z kulturą przy stole” – rozmawialiśmy na temat zasad właściwego zachowania się przy stole. „W restauracji czy w kawiarni”dzieci wcielały się w rolę klienta i kelnera, przez co utrwalaliśmy poznane zasady zachowania się przy stole i stosowanie zwrotów grzecznościowych. Zakończyliśmy zadaniem z projektu „Świetliczaki na tropie… zagadek”, czyli m.in. zorganizowaliśmy konkurs mistrza „Bon Ton” w świetlicy oraz podsumowaliśmy savoir vivre każdego dnia – jak zachowywać się w różnych sytuacjach.

Kategorie: Aktualności

Skip to content