Kosmos na wyciągnięcie ręki…

Ola Pernach    2 marca 2018

W tym tygodniu grupa “0b” realizowała projekt edukacyjny „W kosmosie”. Na początku realizacji projektu dzieci opowiadały co wiedzą o kosmosie w ten sposób powstała siatka pojęciowa. Następnie stworzyły listę pytań do projektu np. „Co to jest księżyc?”, „Czy w kosmosie jest piasek”, „Co to jest droga mleczna” mających na celu pogłębienie wiedzy na dany temat. W trakcie realizacji projektu dzieci zdobyły i wzbogaciły wiedzę na temat planet, ich nazw, wielkości, oraz kolejności w układzie słonecznym. Poznały ciekawostki o Ziemi, słońcu, gwiazdach i księżycu. Uczyły się też o innych ciałach niebieskich, takich jak meteory, komety oraz zjawiskach: spadania meteorów, występowania czarnych dziur czy drogi mlecznej. Podczas trwania projektu dzieci miały okazję do twórczych zabaw konstrukcyjnych, gdzie między innymi wykonały wspólnie „Ufoludka”. Do obserwacji nieba posłużyły dzieciom wykonane z kartonowej rolki lunety. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci pozyskały wiedzę na temat kosmosu, zapamiętały trudne nazwy i określenia.