Regulamin Konkursu Literackiego na opowiadanie pt. ,,Pierwszy wjazd pociągu na stację w Cegłowie”

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolny w Cegłowie.
 2. Celem konkursu jest upamiętnienie 150. rocznicy przyjazdu do Cegłowa pierwszego pociągu.
  Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.
 3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Cegłów.
 4. Nagrodzone prace zostaną wydane w formie książkowej, opublikowane na stronie internetowej szkoły/w gazetce szkolnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

II. ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 14.10.2021 r. do 27.10.2021r.
 2. Do konkursu przyjmowane są prace:
  a) opowiadające o pierwszym przyjeździe pociągu na stację w Cegłowie, który miał miejsce 150 lat temu,
  b) pisane prozą, gatunek literacki – opowiadanie,
  c) praca musi mieć określoną formę:
  Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami – standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500),
  d)praca powinna być wydrukowana bądź zapisana na nośniku pamięci (pendrive) w formacie pdf. Można ją też wysłać na adres: justyna.komorowska@zsceglow.pl
  e) napisane w języku polskim,
  f) dotąd niepublikowane.
 3. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedno opowiadanie.
 4. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. DOSTARCZANIE PRAC.

 1. Opowiadania można dostarczać do nauczycieli języka polskiego, bądź wysłać na adres justyna.komorowska@zsceglow.pl
 2. Do opowiadania należy dołączyć zgodę na publikację o treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie, wydanie i publikację pracy przez Zespół Szkolny w Cegłowie na oficjalnej stronie internetowej szkoły/w gazetce szkolnej i profilu FB.

IV. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD JURY.

 1. Prace oceniane są przez członków jury.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność, estetyka.
 3. Proces oceniania prac jest tajny.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów 150. rocznicy wjazdu pierwszego pociągu na stację w Cegłowie. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich oraz wyróżnionych prac.

V. NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych prac

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/kolej-warszawsko-wiedenska-ile-kiedys-jezdzily-pociagi-w-polsce/gr68zgw

Kategorie: Aktualności

Skip to content