,,Każdy pisze bezbłędnie, gdy do ortografii sięgnie”

Jadwiga Czerwińska    24 kwietnia 2017

3 kwietnia 2017 r. w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej i 1-3 gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Wzięło w nim udział ogółem 30 uczniów Zespołu Szkolnego w Cegłowie (19 ze SP i 11 z gimnazjum).

Konkurs w szkole podstawowej uwzględniał kategorie wiekowe. Wszyscy uczestnicy najpierw pisali tekst dyktanda, a później rozwiązywali test wymagający wykazania się znajomością reguł ortograficznych.

Potyczki z ortografią wygrali ci uczniowie, którzy wykazali się najlepszą praktyczną umiejętnością stosowania zasad ortograficznych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria: szkoła podstawowa

Klasy czwarte:

 1. miejsce – nie przyznano
 2. miejsce – Marta Korzeń, kl. 4a
 3. miejsce – Maja Gąsowska, kl. 4b

Wyróżnienia – Anna Bartkiewicz 4b i Bartosz Cyran 4b

Klasy piąte:

 1.  miejsce – Krystian Kowalski, kl.5a i Aleksandra Zakrzewska, kl.5b
 2. miejsce – Zuzanna Deretkiewicz, kl.5a i Jessica Mistewicz, kl.5b
 3. miejsce – Marika Kowalik, Wiktoria Dutkiewicz (kl.5a) i Mateusz Sadoch, kl. 5b

Klasy szóste:

 1. miejsce – Filip Sankowski, kl. 6a
 2. miejsce – Julia Rumak, kl. 6a
 3. miejsce Olga Wrzosek, kl. 6b i Karolina Żukowska, kl. 6a

Laureaci z klas szóstych reprezentowali naszą szkołę 7.04.2017 r. na powiatowym X Konkursie Ortograficznym dla Szóstoklasistów w Mińsku Mazowieckim, który odbył się w gościnnych murach Dąbrówki. Spotkali się tam przedstawiciele klas szóstych z 29 szkół podstawowych, którzy pisali tekst dyktanda na podst. ,,Hobbita” i rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych. Nasz uczeń – Filip Sankowski z kl. 6a – uzyskał 84 pkt (na 100 pkt ), zajął 11 miejsce i otrzymał wyróżnienie. Gratlujemy!

Kategoria: gimnazjum:

 1. miejsce – Klaudia Kowalczyk 1b
 2. miejsce – Wiktoria Boryta 2b
 3. miejsce – Jakub Szewczyk 3b

Wszystkim uczestnikom konkursowych potyczek z zawiłą, polską ortografią i interpunkcją serdecznie dziękujemy. Zapraszamy ponownie za rok.