“Katyń…Ocalić od zapomnienia”

13 kwietnia 2018

- Karol Sieńkowski -

„Dla nich nie pisze się nekrologów,
Dla nich jest tylko pamięć „
K. Wierzyński

12 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkolnym w Cegłowie, odbyła  się uroczystość posadzenia Dębu Katyńskiego w ramach Programu edukacyjnego „Katyń…Ocalić od zapomnienia”. Zasadzono Dąb Pamięci poświęcony aspirantowi Policji Państwowej Aleksandrowi Jarzębskiemu, który został zamordowany w 1940 roku w Twerze. Dąb Katyński ma być symbolem trwałości pamięci o bolesnej  historii naszego narodu.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie zaprezentowany został montaż literacko muzyczny przedstawiający historię zbrodni katyńskiej. Wzruszającej recytacji uczniów towarzyszyły doskonale dobrane utwory muzyczne oraz rys historyczny wydarzeń, które miały miejsce w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Uczniowie przedstawili również życiorys aspiranta Aleksandra Jarzębskiego, który urodził się 8 grudnia 1900 r. w Cegłowie. Był synem Stanisława i Klementyny z Kuryłków.  Uczestnik wojny 1920 r. , służył w Policji Państwowej, uzyskując stopień st. posterunkowego. Przez wiele lat funkcjonariusz w województwie warszawskim. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Stanisławowie koło Mińska Mazowieckiego. Ewakuowany w kierunku wschodnim, po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Ostaszkowie. Wywieziony na podstawie listy nr 044/1 z 22 kwietnia 1940 r., wkrótce potem został zamordowany w Twerze. Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta. Jego pamięci poświęcono tablicę w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Kombatantów pod opieką uczniów Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, Pan Dariusz Uchman -zastępca Wójta Gminy Cegłów, kapłan Grzegorz Dróżdż – proboszcz Starokatolickiej Parafii Mariawitów w Cegłowie, ksiądz Dariusz Cempura – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Cegłowie, ksiądz Sławomir Safader – proboszcz parafii w Kiczkach, ksiądz Marek Chociej, Pan Leszek Celej – Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z zastępcą komendanta komisariatu policji w Mrozach nadkomisarzem Tomaszem Pluchratem na czele, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie z Panem Sławomirem Olszewskim na czele, Pani Agnieszka Wiercińska – zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Jadwiga Kaczorek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zaprzyjaźnieni byli i obecni dyrektorzy szkół.
W mowach okolicznościowych zaproszeni goście podkreślali, że gwarantem istnienia narodu jest pamięć, o jego przeszłości i jego bohaterach, dlatego tak ważny jest Program Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Inicjatorem programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” był Ojciec Józef Joniec, prezes stowarzyszenia Parafiada, a patronat honorowy objął wówczas Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Celem programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 dębów.
Niezwykle istotnym momentem w uroczystości było więc posadzenie Dębu Katyńskiego – symbolu pamięci tamtych wydarzeń przez Pana Marcina Uchmana – Wójta Gminy Cegłów, Pana Leszka Celeja – Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej, Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim: nadkomisarza Tomasza Pluchrata, podinspektora Piotra Wojdę, nadkomisarza Dariusza Koncę oraz młodszego aspiranta Mariusza Korporowicza i młodszego aspiranta Kamila Gągola, Panią Emilię Kowalczyk – Rumak – Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Dominika Sujaka – Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonali Kapłan Grzegorz Dróżdż i ksiądz Dariusz Cempura.
Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkolnego w Cegłowie serdecznie dziękują wszystkim gościom za ich obecność.

Emilia Kowalczyk-Rumak
Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close