“Katyń…Ocalić od zapomnienia”

Karol Sieńkowski    13 kwietnia 2018

„Dla nich nie pisze się nekrologów,
Dla nich jest tylko pamięć „
K. Wierzyński

12 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkolnym w Cegłowie, odbyła  się uroczystość posadzenia Dębu Katyńskiego w ramach Programu edukacyjnego „Katyń…Ocalić od zapomnienia”. Zasadzono Dąb Pamięci poświęcony aspirantowi Policji Państwowej Aleksandrowi Jarzębskiemu, który został zamordowany w 1940 roku w Twerze. Dąb Katyński ma być symbolem trwałości pamięci o bolesnej  historii naszego narodu.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie zaprezentowany został montaż literacko muzyczny przedstawiający historię zbrodni katyńskiej. Wzruszającej recytacji uczniów towarzyszyły doskonale dobrane utwory muzyczne oraz rys historyczny wydarzeń, które miały miejsce w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Uczniowie przedstawili również życiorys aspiranta Aleksandra Jarzębskiego, który urodził się 8 grudnia 1900 r. w Cegłowie. Był synem Stanisława i Klementyny z Kuryłków.  Uczestnik wojny 1920 r. , służył w Policji Państwowej, uzyskując stopień st. posterunkowego. Przez wiele lat funkcjonariusz w województwie warszawskim. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Stanisławowie koło Mińska Mazowieckiego. Ewakuowany w kierunku wschodnim, po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Ostaszkowie. Wywieziony na podstawie listy nr 044/1 z 22 kwietnia 1940 r., wkrótce potem został zamordowany w Twerze. Pośmiertnie awansowany na stopień aspiranta. Jego pamięci poświęcono tablicę w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Kombatantów pod opieką uczniów Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, Pan Dariusz Uchman -zastępca Wójta Gminy Cegłów, kapłan Grzegorz Dróżdż – proboszcz Starokatolickiej Parafii Mariawitów w Cegłowie, ksiądz Dariusz Cempura – proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Cegłowie, ksiądz Sławomir Safader – proboszcz parafii w Kiczkach, ksiądz Marek Chociej, Pan Leszek Celej – Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z zastępcą komendanta komisariatu policji w Mrozach nadkomisarzem Tomaszem Pluchratem na czele, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegłowie z Panem Sławomirem Olszewskim na czele, Pani Agnieszka Wiercińska – zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Jadwiga Kaczorek – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zaprzyjaźnieni byli i obecni dyrektorzy szkół.
W mowach okolicznościowych zaproszeni goście podkreślali, że gwarantem istnienia narodu jest pamięć, o jego przeszłości i jego bohaterach, dlatego tak ważny jest Program Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Inicjatorem programu „Katyń…ocalić od zapomnienia” był Ojciec Józef Joniec, prezes stowarzyszenia Parafiada, a patronat honorowy objął wówczas Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Celem programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 dębów.
Niezwykle istotnym momentem w uroczystości było więc posadzenie Dębu Katyńskiego – symbolu pamięci tamtych wydarzeń przez Pana Marcina Uchmana – Wójta Gminy Cegłów, Pana Leszka Celeja – Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej, Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim: nadkomisarza Tomasza Pluchrata, podinspektora Piotra Wojdę, nadkomisarza Dariusza Koncę oraz młodszego aspiranta Mariusza Korporowicza i młodszego aspiranta Kamila Gągola, Panią Emilię Kowalczyk – Rumak – Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Dominika Sujaka – Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonali Kapłan Grzegorz Dróżdż i ksiądz Dariusz Cempura.
Dyrekcja i Społeczność Zespołu Szkolnego w Cegłowie serdecznie dziękują wszystkim gościom za ich obecność.

Emilia Kowalczyk-Rumak
Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie