Jeszcze trochę o wyborach…

Justyna Szymańska    15 października 2019

W związku z podaniem przez PKW oficjalnych wyników wyborów do parlamentu chciałabym pokazać osiągnięcie poszczególnych komitetów wyborczych, których przedstawiciele weszli do Sejmu, w porównaniu do wyników wyborów młodzieżowych zarówno w Cegłowie, jak i w całej Polsce. Jest to bardzo ciekawy materiał do analizy.

Komitet wyborczy Młodzi głosują w Cegłowie Młodzi głosują w Polsce Wybory powszechne
Prawo i Sprawiedliwość 56,25% 25% 43,59%
Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni 5,36% 22% 27,40%
Sojusz Lewicy Demokratycznej 5,36% 23% 12,56%
Polskie Stronnictwo Ludowe 10,71% 7% 8,55%
Konfederacja Wolność i Niepodległość 10,71% 21% 6,81%

I na koniec garść informacji dotyczących wyborów młodzieżowych w Polsce:

  1. W kategorii szkół podstawowych partią, która wygrała wybory było (zdecydowanie) Prawo i Sprawiedliwość.
  2. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał Sojusz Lewicy Demokratycznej, choć jego przewaga nad drugą w kolejności Konfederacją była niewielka.
  3. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało taki sam procent głosów zarówno od uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
  4. Frekwencja wyniosła 60%, a więc była bardzo zbliżona do wyniku wyborów powszechnych.