Informacja o pracy przedszkola i klas 1-3

Magdalena Sujak    12 kwietnia 2019

Dyrekcja Zespołu Szkolnego w Cegłowie, informuje, iż w dniach 15,16 kwietnia 2019r. w klasach pierwszych, drugich i trzecich szkoły podstawowej, klasach 0 i oddziałach przedszkolnych, zajęcia odbędą się zgodnie z planem.
Zapraszamy wszystkie dzieci do szkoły i przedszkola. W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna dla uczniów z niej korzystających.
W dniu 17 kwietnia, z uwagi na egzamin z języka angielskiego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dzieci z klas 1-3 mają wolne, a zajęcia nie odbywają się.

Przedszkole i klasy 0 pracują zgodnie z planem do końca tygodnia.

Wszystkim Rodzicom dziękujemy za wyrozumiałość i okazane wsparcie.
Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły