Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolnego w Cegłowie

mgr Aksamitowska-Michalik Sławomira – nauczyciel plastyki i techniki

mgr Katarzyna Antosiewicz – nauczyciel języka polskiego i świetlicy

mgr Bajszczak Iwona – nauczyciel przedszkola

mgr Aleksandra Bereda – nauczyciel geografii i przyrody

ks. mgr Dariusz Cempura- nauczyciel religii

mgr Anna Chojnacka – nauczyciel religii

mgr. Wioletta Czapska-Kordylas – nauczyciel języka angielskiego

mgr Jadwiga Czerwińska – nauczyciel języka polskiego

mgr Izabela Dąbrowska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Delega – nauczyciel matematyki

kpł mgr Piotr Dróżdż – nauczyciel religii

mgr Aneta Duda – pedagog

Barbara Dziugieł – nauczyciel religii

mgr Małgorzata Gajowniczek – nauczyciel przedszkola w Filii w Piasecznie

mgr Anna Gawor – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Iwona Grzegorczyk – nauczyciel przedszkola w Filii w Piasecznie

mgr Ewa Gut – nauczyciel przedszkola

dr Małgorzata Jasińska – logopeda

mgr Jadwiga Juszkiewicz – nauczyciel religii

mgr Karolina Kluczek – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

mgr Justyna Komorowska – nauczyciel języka polskiego

mgr Arleta Kot – psycholog

mgr Katarzyna Kowalczyk – nauczyciel świetlicy

mgr Bożena Kramek – nauczyciel języka angielskiego

mgr Dorota Kupska – nauczyciel przedszkola w Filii w Piasecznie

mgr Edyta Leszczyńska- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Lewińska – nauczyciel wspomagający

mgr Paulina Ługowska – nauczyciel fizyki i chemii

mgr Marta Łukasiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i muzyki

mgr Grażyna Markowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marzena Matasek – nauczyciel przedszkola

mgr Sylwia Mistewicz-Gut – nauczyciel plastyki i techniki

mgr Mariola Olejnik – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Oleksy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kamila Orłowska – nauczyciel matematyki, chemii, fizyki

mgr Aleksandra Pernach – nauczyciel przedszkola

mgr Iwona Piątkowska – pedagog

mgr Anna Plaskowska – nauczyciel języka polskiego

mgr Monika Poncyliusz – nauczyciel przedszkola

mgr Agnieszka Prus – nauczyciel przedszkola

mgr Rafał Ratuski – nauczyciel muzyki

mgr Elżbieta Rawska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Izabela Reda – pedagog

mgr Jolanta Różycka – nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Rybak – pedagog

mgr Jadwiga Rybińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Filii w Piasecznie

mgr Karol Sieńkowski – nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki

mgr Anna Skoniecka – nauczyciel przedszkola

mgr Magdalena Skóra – nauczyciel matematyki

mgr Beata Skwiecińska-Kokoszka – nauczyciel matematyki

mgr Anna Stelmaszczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Elżbieta Stępień – nauczyciel historii i religii

mgr Magdalena Sujak – nauczyciel matematyki, fizyki i geografii

mgr Agnieszka Szczepanik – nauczycielka bibliotekarka

mgr Alicja Szczęśniak – pedagog

mgr Justyna Szymańska – nauczyciel historii, WOSu i wdż

mgr Beata Walas – nauczyciel biologii i chemii

mgr  Ewelina Walas – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabella Wąsak – nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Monika Wąsowska – nauczyciel historii, WOSu i nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Wojciechowska – logopeda

mgr Małgorzata Wojda – nauczyciel świelicy

mgr Stanisław Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Teodora Wójcik – nauczyciel przyrody

mgr Zofia Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Aneta Zadunajska – nauczyciel przedszkola

mgr Małgorzata Zalewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sylwia Zychowicz-Anc – nauczyciel języka francuskiego

mgr Bartosz Żelazowski – nauczyciel wychowania fizycznego