Patron

“Bohaterscy Harcerze Cegłowa”

Pierwsza Drużyna Harcerska w Cegłowie została założona już w latach 20 – tych. Założyciele i opiekunowie zgromadzili wokół siebie wielu młodych ludzi, którzy działali przy szkole w myśl hasła “Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka, Cnota” oraz 10 punktów harcerskiego prawa działali czynnie do okresu wojennego tj. organizowali liczne wycieczki, kursy, szkolenia, biwaki, obozy, pomagali najuboższym kolegom zbierając np. pieniądze na żywienie dzieci najbiedniejszych.
Opiekunowie drużyn wiele czasu poświęcali na wychowanie moralne i patriotyczne. Kształtowanie tych najlepszych cech charakteru takich jak: odwaga, uczciwość, prawdomówność, rzetelność, miłość do przyrody wpłynęły na bezgraniczną gotowość służenia Ojczyźnie, która w 1939 roku potrzebowała różnorodnego wsparcia.

Dzięki współpracy z 7 Pułkiem Ułanów w Mińsku Mazowieckim harcerze byli wyposażeni w sprzęt obronny, co pozwoliło przed wojną na ćwiczenia wojskowe organizowane na obozach szkoleniowych. Po wybuchu II wojny światowej drużyna włączyła się do służby w obronie kraju. Wielu młodych ludzi przygotowywało posiłki i napoje, zbierano owoce w pobliskich sadach, którymi karmiono polskich żołnierzy przejeżdżających w transportach wojskowych stacjonujących lub zatrzymujących się w Cegłowie.
Dużą rolę odgrywał też wywiad harcerski, który korzystał ze sprzętu łączności radiotelefonicznej podarowanej przez 7 Pułk Ułanów. Dzięki niemu oddział polskich żołnierzy, który po bitwie pod Kałuszynem znalazł się w okolicach Cegłowa, został poinformowany o tym, że osada jest zajęta przez wojska niemieckie. Ta informacja pozwoliła przygotować się Polakom do potyczki. Podczas walki, która wywiązała się zginęło kilku Niemców, a pozostali opuścili Cegłów. Po 2 dniach, 16.09.1939r. za doznaną porażkę w odwecie Niemcy aresztowali 6 harcerzy z których 4 oddało życie. Bohaterstwo, a także męczeńska śmierć: Stanisława Padzika, Stanisława Skwiecińskiego, Zygmunta Ostrowskiego i Aleksandra Wnuka zasługują na pamięć i oddanie honoru i czci.
W czasie wojny w 1942 roku nieustraszona drużyna harcerska wznowiła działalność konspiracyjną. Harcerze szkoleni przez instruktorów potrafili posługiwać się mapą, wykorzystywali rysunki topograficzne, zaznajomieni zostali z technikami łączności, przechodzili szkolenia sanitarne i wojskowe. Dzięki tym szkoleniom wykradali paczki żywnościowe zarekwirowane przez żandarmów w kasie biletowej i przekazywali ukrywającym się na terenie naszej gminy Żydom. Ostrzegali zagrożonych mieszkańców Cegłowa i pobliskich wsi o terminach łapanek w celu wywożenia ludzi na roboty do Niemiec.
Ta aktywna, bohaterska drużyna, która poprzez swoje wielorakie działania, wykonywanie zadań grożących niebezpieczeństwem, a nawet śmiercią jest wzorem dla dzieci i młodzieży. Cele, które stawiała sobie – obrona Ojczyzny, miłość do rodziny i kraju, szacunek dla ludzi i otoczenia, dbanie o wizerunek miejscowości to wzory godne zapamiętania i kontynuowania.
Chcemy realizować zadania, by upamiętnić tych, którzy zginęli męczeńską śmiercią, ale również tych, którzy ryzykowali życie by pomóc drugiemu człowiekowi i znajdującej się w niebezpieczeństwie Ojczyźnie. Odwaga, prawdomówność, pracowitość, odpowiedzialność – to cechy charakteru, które należy kształtować u młodego człowieka nie tylko w czasie wojny, ale również pokoju.

W dziale Życie szkoły->FILMY można obejrzeć krótką relację z uroczystości nadania szkole imienia, która odbyła się w we wrześniu 2009 roku.

W 2010 roku Biblioteka Publiczna w Cegłowie nakręciła film o Harcerzach z Cegłowa. Zobacz zwiastun filmu->.

msztandar2 msztandar1
Sztandar szkoły