Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Monika Milewska-Urbanek – Przewodnicząca Rady Rodziców 
Konrad Floriańczyk – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Monika Wójcik-Bąbiak – Sekretarz Rady Rodziców
Joanna Maciejewska – Skarbnik Rady Rodziców


Przedstawiciele z poszczególnych grup/klas

KLASA IMIĘ I NAZWISKO
gr. 3 – latki przedszkole Monika Wójcik-Bąbiak
gr. 4 – latki przedszkole Monika Trojanowska
gr. 5 – latki przedszkole Agnieszka Wiącek
“O”a Hanna Uchman
kl. I a Łukasz Duszczyk
kl. I b Izabela Wójcik
kl. II a Magdalena Boryszewska
kl. II b Iryna Koseska
kl. III a DOrota Wójcik
kl. III b Aneta Kalinowska
kl. III c Joanna Maciejewska
kl. IV a Konrad Floriańczyk
kl. IV b Krzysztof Kaska
kl. V a Monika Milewska-Urbanek
kl. VI a Wioletta Młynarska
kl. VI b Iwona Serwatko
kl. VI c Agnieszka Kieliszczyk
kl. VII a Aneta Jakubowska
kl. VII b Wioletta Rogowska
kl. VII c Aneta Bajszczak
kl. VIII a Magdalena Gójska
kl. VIII b Sylwia Madziar

Numer konta bankowego

Wpłaty na Radę Rodziców Zespołu Szkolnego w Cegłowie prosimy kierować na konto

49 9227 0004 0000 5757 2000 0010


Kontakt do Rady Rodziców

Zachęcamy do kontaktowania się z Radą Rodziców. Poniżej zamieszczamy adres e-mail:

radarodzicow.zsceglow@gmail.com

Skip to content