II Gminne Dyktando Ortograficzne dla kl. 4-6

Jadwiga Czerwińska    16 czerwca 2016

9 czerwca 2015 roku w Zespole Szkolnym w Cegłowie odbyło się II Gminne Dyktando Ortograficzne dla uczniów klas 4-6. Tym razem konkurs ortograficzny został wpisany w konkursy festiwalowe odbywające się w ramach XII Festiwalu Kultury i Nauki. O tytuł Mistrza Ortografii w szkole podstawowej walczyło 27 uczniów. Uczestnicy najpierw pisali dyktando z wykorzystaniem legend związanych z Cegłowem (ułożone przez panią Jadwigę Czerwińską), a następnie rozwiązywali test wymagający wykazania się znajomością reguł ortograficznych.

W ortograficznych zmaganiach najlepsza okazała się Julia Rumak (z kl. 5a SP w Cegłowie), która zdobyła I miejsce i tytuł szkolnego Mistrza Ortografii w 2015/2016 roku. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Sadoch (uczennica kl. 6a), a na trzecim uplasowała się Klaudia Kowalczyk (z kl. 6b).

Wyżej wymienieni otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy, a Julia jako laureatka konkursu – puchar i słodycze. Nagrody dla najlepszej trójki zostały wręczone w ostatnim dniu Festiwalu przez panią Dyrektor Emilię Kowalczyk-Rumak, Wójta Gminy Cegłów – Marcin Uchmana – sprawującego honorowy patronat nad Festiwalem oraz przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – Jadwigę Kaczorek.

Konkurs dał możliwość uczniom wykazania się umiejętnościami ortograficznymi i przypomniał, że powinniśmy wszyscy troszczyć się o poprawność ojczystego języka w mowie i w piśmie.DSCF3455 DSCF3454 DSCF3453 DSCF3450 DSCF3451 DSCF3452 DSCF3448 DSCF3447 DSCF3445 DSCF3441 DSCF3442 DSCF3443 DSCF3439 DSCF3437 DSCF3436 DSCF3435 DSCF3432