I Przedszkolny Recital Piosenki Patriotycznej

Aneta Zadunajska    8 maja 2018

Czasami dzieci o rozumieją o wiele więcej niż się wydaje dorosłym – pokazał to I Przedszkolny Recital Piosenki Patriotycznej, w który zaangażowały się przedszkolaki z Cegłowa i dzieci z Filii  w Piasecznie.

Przedszkolny Recital Piosenki Patriotycznej był doskonałą okazją do pokazania szerszemu gronu tego, czego uczymy dzieci w przedszkolach. To tutaj często po raz pierwszy słyszą, co to jest patriotyzm, dowiadują się, że są Polakami, a Polska to ich ojczyzna. Podczas spotkania dzieci niejednokrotnie pokazały, jak bardzo to rozumieją.

Podczas Recitalu dzieci zaprezentowały piosenki o tematyce patriotycznej oraz inscenizację „Polak Mały”, której ze wzruszeniem przyglądali się zaproszeni goście.

Podczas spotkania można było obejrzeć prace młodych artystów, którzy wykonali prace na konkurs plastyczny „Moja ojczyzna”. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk p. Wójta Marcina Uchmana i p. dyr. Emilii Kowalczyk – Rumak pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Po uroczystości wszystkie przedszkolaki pochodem udały się pod Pomnik Niepodległości, gdzie złożyły kwiaty i zapaliły znicze.