I Orszak Trzech Króli w Cegłowie

Karol Sieńkowski    7 stycznia 2016

Orszak Trzech Króli, jest to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą. Jest to najczęściej inicjatywa lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze – zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie. W inicjatywę – publicznego świętowania  Bożego Narodzenia i Orszaku Trzech Króli włącza się wiele organizacji społecznych, harcerskich i innych. W tym roku po raz pierwszy taki orszak przeszedł ulicami Cegłowa. Inicjatorem zorganizowania tej uroczystości był kapłan Grzegorz Dróżdż a w organizację włączyli się pracownicy gminy na czele z wójtem Panem Marcinem Uchmanem, który też wcielił się w rolę jednego z Trzech Króli. Wsparcia w organizacji udzieliła Rada Gminy Cegłów a jej przewodniczący Pan Krzysztof Janicki odegrał rolę afrykańskiego króla. Królem europejskim był Michał Rutkowski, który reprezentował Parafię Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. W organizację uroczystości zaangażowali się również ksiądz Grzegorz Dróżdż, Pan Tadeusz Lemkowski z Klubu Kulturalne Zacisze oraz członkowie Stowarzyszenia 3Sektor  a jednocześnie rodzice naszych uczniów.
Orszak Trzech Króli dotarł do Betlejem, którego rolę pełnił Zespół Szkolny w Cegłowie, gdzie na przybyłych gości czekała niezwykle klimatyczna Jasełka w wykonaniu młodzieży gimnazjum przygotowana pod kierunkiem Pań: Jolanty Różyckiej i Barbary Dziugieł oraz możliwość wspólnego pokolędowania z zespołem w składzie: Anna Cegiełka, Paulina Wąsowska, Bartłomiej Buczkowski, Mariusz Roguski, Jarosław Wrzosek. Wspólne kolędowanie klimatycznie zakończyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Podcierniu, które przeniosły nas w czasy dawnych pastorałek.
Mamy nadzieję, że zgodnie ze słowami Kapłana Grzegorza Dróżdża będzie to cykliczna uroczystość jednocząca całą społeczność gminy Cegłów w budowaniu także wielu innych inicjatyw angażujących do współpracy różne osoby i instytucje.

Dziękujemy Gminie Cegłów i panu Mariuszowi Roguskiemu za udostępnienie zdjęć.