Hołd Polakom pomordowanym w 1939r.

Magdalena Sujak    4 listopada 2018

W środę 24 października w Łękawicy, przy pomniku pomordowanych Polaków w 1939 roku odbyła się uroczystość patriotyczna związana z pobraniem ziemi przesiąkniętej krwią naszych rodaków, która będzie umieszczona w Panteonie Bohaterów Narodowych w Palmirach.

W uroczystości brały udział poczty sztandarowe z okolicznych szkół.