Godziny pracy

Karol Sieńkowski    4 stycznia 2016

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Alicja Szczęśniak

mgr Aneta Duda

mgr Małgorzata Rybak 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

mgr Arleta Kot

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Katarzyna Wojciechowska

dr Małgorzata Jasińska