Fanty dla Anielki

Karolina Kluczek    4 maja 2016

10 maja na długich przerwach odbędzie się gra fantowa. Całkowity dochód z akcji przekazany zostanie na operację Anielki Płochockiej.

Zabawki, książki, gry itp. można przynosić do poniedziałku do p. Bożeny Kramek.

Koszt fantów to 4 zł. Zapraszamy!