Dzień Popularyzacji Matematyki na Politechnice Warszawskiej 2015

Karol Sieńkowski    10 grudnia 2015

 

Forum Matematyków Polskich jest konferencją, której tradycje sięgą dwudziestolecia międzywojennego. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Matematyczne zorganizowało we Lwowie I Polski Zjazd Matematyczny. Od tamtej pory odbywają się zjazdy matematyków, ktore w 2006 roku przyjeły nazwę Forum Matematyków Polskich.

W tym roku w dniach 7-12 wrzesnia na Plitechnice Warszawskiej odbywa się 6 Forum Matematyków Polskich. Na 10 września zaplanowano Dzień Popularyzacji Matematyki. Według organizatorów wzięlo w nim udział ok. 900 uczniów gimnazjów i szkół średnich z całej Polski. W ramach promocji Zespołu Szkolnego w Cegłowie i dzielenia się wiedzą przez kadrę pedagogiczną jedne z zajęć dla młodzieży prowadzili nauczyciele z naszej szkoły: p. Elżbieta Oleksy i p. Karol Sieńkowski. Zajęcia dotyczyły nauki obliczeń na sorobanie-japońskim liczydle. W warsztatach wzięło udział 28 uczniów.