Dzień Patrona 2015

30 grudnia 2015

- Emilia Kowalczyk-Rumak -

,,Historio, w pamięci trwaj!” – obchody Dnia Patrona

To już 6 rocznica nadania szkole imienia Bohaterskich Harcerzy Cegłowa. W poniedziałek, 28.09.2015 roku uroczystym apelem uczciliśmy pamięć poległych 16 września 1939 roku naszych Patronów, harcerzy: Stanisława Padzika, Zygmunta Ostrowskiego, Stanisława Skwiecińskiego, Aleksandra Wnuka. Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczyciele ZS w Cegłowie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną pod opieką p. Jadwigi Czerwińskiej, z aranżacją muzyczną p. R. Ratuskiego i oprawą plastyczną p. Sylwii Mistewicz-Gut. Poznali historię powstania pierwszej DH w Cegłowie im. T. Kościuszki, obejrzeli fragm. wspomnień druha Janusza Konopskiego i Ryszarda Rechnio, dowiedzieli się o działalności Szarych Szeregów i udziale harcerzy w powstaniu warszawskim.

Powtarzając za Sławą Przybylską słowa z pieśni ,,Gdzie są chłopcy z tamtych lat?’’ uświadamiamy sobie, że wielu młodych, siedemnastoletnich jak nasi Patroni, pochłonęła wojna, stąd motto obchodów ,,Historio, w pamięci trwaj!”.

Występujący przypomnieli też, że ideały harcerskie: honor, odwaga, uczciwość to wartości ponadczasowe, którym chcą być wierni.

Po zakończeniu uroczystości delegacja uczniów i nauczycieli złożyła wieniec i zapaliła znicze pamięci na grobie zamordowanych harcerzy.

Apel to tylko część obchodów Dnia Patrona. Zamiast tradycyjnych lekcji uczniowie klas 4-6 podczas biegu patrolowego poznawali w terenie historię związaną z miejscami pamięci znajdującymi się na terenie Cegłowa. Wykonywali też zadania dotyczące Patronów szkoły, historii harcerstwa oraz kampanii wrześniowej 1939 r. w formie plakatów, prac pisemnych, krzyżówek i układania puzzli, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Gimnazjaliści po biegu patrolowym przygotowanym przez harcerzy udali się na spotkanie z przedstawicielem IPN-u dr Pawłem Kosińskim, gdzie wysłuchali prelekcji na temat: ,,Wojna obronna Polski w 1939 roku”.

Dzień Patrona miał w tym roku charakter wewnętrzny, ale pozwolił wspomnieć trudne lata historii wojennej i pożytecznie, radośnie spędzić dzień.

Aby kontynuować oglądanie strony, musisz zaakceptować pliki cookies Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close