Dzień Patrona 2015

Emilia Kowalczyk-Rumak    30 grudnia 2015

,,Historio, w pamięci trwaj!” – obchody Dnia Patrona

To już 6 rocznica nadania szkole imienia Bohaterskich Harcerzy Cegłowa. W poniedziałek, 28.09.2015 roku uroczystym apelem uczciliśmy pamięć poległych 16 września 1939 roku naszych Patronów, harcerzy: Stanisława Padzika, Zygmunta Ostrowskiego, Stanisława Skwiecińskiego, Aleksandra Wnuka. Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczyciele ZS w Cegłowie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną pod opieką p. Jadwigi Czerwińskiej, z aranżacją muzyczną p. R. Ratuskiego i oprawą plastyczną p. Sylwii Mistewicz-Gut. Poznali historię powstania pierwszej DH w Cegłowie im. T. Kościuszki, obejrzeli fragm. wspomnień druha Janusza Konopskiego i Ryszarda Rechnio, dowiedzieli się o działalności Szarych Szeregów i udziale harcerzy w powstaniu warszawskim.

Powtarzając za Sławą Przybylską słowa z pieśni ,,Gdzie są chłopcy z tamtych lat?’’ uświadamiamy sobie, że wielu młodych, siedemnastoletnich jak nasi Patroni, pochłonęła wojna, stąd motto obchodów ,,Historio, w pamięci trwaj!”.

Występujący przypomnieli też, że ideały harcerskie: honor, odwaga, uczciwość to wartości ponadczasowe, którym chcą być wierni.

Po zakończeniu uroczystości delegacja uczniów i nauczycieli złożyła wieniec i zapaliła znicze pamięci na grobie zamordowanych harcerzy.

Apel to tylko część obchodów Dnia Patrona. Zamiast tradycyjnych lekcji uczniowie klas 4-6 podczas biegu patrolowego poznawali w terenie historię związaną z miejscami pamięci znajdującymi się na terenie Cegłowa. Wykonywali też zadania dotyczące Patronów szkoły, historii harcerstwa oraz kampanii wrześniowej 1939 r. w formie plakatów, prac pisemnych, krzyżówek i układania puzzli, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Gimnazjaliści po biegu patrolowym przygotowanym przez harcerzy udali się na spotkanie z przedstawicielem IPN-u dr Pawłem Kosińskim, gdzie wysłuchali prelekcji na temat: ,,Wojna obronna Polski w 1939 roku”.

Dzień Patrona miał w tym roku charakter wewnętrzny, ale pozwolił wspomnieć trudne lata historii wojennej i pożytecznie, radośnie spędzić dzień.