Dzień Humanistyczny na Festiwalu Kultury i Nauki

Karolina Kluczek    14 czerwca 2016

Tegoroczny Festiwal to czterodniowe święto nauki, na które składają się Dzień Humanistyczny, Dzień Matematyczny, Mistrzostwa Polski w Obliczeniach na Sorobanie i Naukowy Piknik Rodzinny. Dyrektor Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Emilia Kowalczyk-Rumak w krótkim inauguracyjnym przemówieniu podkreśliła, że obowiązkiem szkoły jest promowanie wartości i nauki. Festiwal jest po to, by pokazać jej ciekawszą stronę. Wójt Gminy Cegłów, Marcin Uchman wyraził przekonanie, że najlepsza inwestycja to rozwijanie człowieka. Apelował do uczniów: „chłońcie wiedzę, by wykorzystać ją w codziennym życiu”.
W uroczystości otwarcia Festiwalu uczestniczyli zaproszeni goście: przewodnicząca Komisji Oświaty przy Radzie Powiatu Mińskiego, Beata Walas; dyrektor Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim, Grzegorz Wyszogrodzki; członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Jadwiga Kaczorek oraz nauczyciele i młodzież szkolna.
W pierwszym dniu – nazwanym humanistycznym – odbyło się szereg warsztatów. Uczniowie odbyli językową podróż przez Francję i Wielką Brytanię. Mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności aktorskie. Do Cegłowa przyjechała grupa teatralna „Teraz My” z Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Jej opiekunka Anna Lubieniecka podczas trzygodzinnych zajęć przygotowała z gimnazjalistami z Cegłowa etiudę pt. „Krzyk wielbłądów”, w której przedstawiono wyobcowanie młodego człowieka ze świata dorosłych i walkę o określenie własnej tożsamości. Spektakl wywołał burzę oklasków. Dużym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z łuku, prowadzone przez Macieja Antosiewicza z grupy „Dziki jeleń” oraz walka na miecze pod okiem instruktorów ze Szkoły Fechtunku Rycerskiego „Virtus”. Amatorzy tańca znaleźli dla siebie zajęcia zumby.
„Garncarz z błota narobi złota”. Mogli się o tym przekonać uczestnicy warsztatów. Na toczku koła garncarskiego pana Krystiana Nowaka powstawały urocze dzbanuszki w kształcie serca. Dzieci miały uciechę, lepiąc kulki z gliny, i czując, jak pod ich dłońmi nabierają one określonych kształtów.
Przeciwieństwo zajęć garncarskich stanowiły warsztaty Marcina Ostaszewskiego „Filmowa przygoda z iPadem. Zadaniem uczestników było nagranie krótkiego reportażu. Uczniowie szkoły w Cegłowie, którzy na co dzień korzystają z oprogramowania Android, mieli okazję testować – iOS firmy Apple. Ten zaawansowany system przysporzył niektórym problemów, ale wszyscy zgodnie twierdzili, że zajęcia były ciekawym doświadczeniem.
Ważną część stanowiły zajęcia historyczne, odbywające się w blokach: kultura antycznej Grecji, legendy Mazowsza, genealogia, najnowsza historia Polski. Rozstrzygnięto także konkurs na projekt monety z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Wyróżnieni zostali Patrycja Mieszczanek, Emilia Chojecka i Krystian Metera. Ponadto uczniowie szkoły podstawowej próbowali swoich sił w dyktandzie, a gimnazjaliści konkursie z zakresu przedmiotów humanistycznych.
Najmłodsze dzieci wyjechały na wycieczkę do indiańskiej wioski.
Motto pierwszego dnia Festiwalu brzmiało” Nauka może być przyjemna” i uczniowie z Cegłowa dzięki kreatywności swoich nauczycieli przekonali się, że tak jest w istocie.

Autor: Jolanta Różycka