Dzień ekologiczny w naszej szkole- “Cuda z odpadów” i Plakat ekologiczny

edytaleszczynska    9 listopada 2016

Druga odsłona naszego dnia ekologicznego, który odbył się w naszej szkole 7 listopada 2016 to 2 konkursy zorganizowane przez Samorząd Uczniowski we współpracy z Gminą Cegłów. Celem naszych działań było uświadomienie szkodliwości palenia śmieci oraz spalania ich w przydomowych piecach. Ekologiczna świadomość powinna być kształtowana od najmłodszych lat aby przyniosła pożądane efekty i musi być adresowana do wszystkich sfer życia ludzkiego. Ważne jest aby działania szkolne i poza szkolne były ze sobą skoordynowane i wzajemnie się uzupełniały, aby wiedza i wartości przekazywane uczniom były kontynuowane w rodzinie i znajdowały potwierdzenie w życiu codziennym. Najtrudniejszym, a zarazem najważniejszym zadaniem edukacji ekologicznej jest przełamywanie stereotypów, zmiana przyzwyczajeń i nawyków u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Nagrody w tych konkursach zostały ufundowane przez Wójta Gminy Cegłów Marcina Uchmana

Konkurs dla klas I-III Fantazje śmieciowe, czyli ciekawe pomysły na wykorzystanie różnych odpadów oraz Konkurs plastyczny Plakat “Nie truj dzieci – nie pal śmieci”

Wyniki konkursu

I miejsce- Szymon Zwierz- 2b

II miejsce Julia Cegiełka- 2a

III miejsce Igor Wierciński 2a

wyróżnienia

Ola Żuber – 2a

Maja Serwatko 2b

Bartosz Mieszczanek  2a

Praca zbiorowa Zuzanna Rodzik, Mateusz Pachnik, Jakub Bartnicki 3b

Wyniki Konkursu Plakat ekologiczny “Nie truj dzieci -nie pal śmieci

I miejsce- Alicja Nowak 2a gimn

II miejsce – Wiktoria Zalewska 2a gimn

III miejsce -Alicja Niewiatowska 2a gimn

wyróżnienia

Alicja Wąsak 2b

Kacper Zgódka 1a