Dzień Edukacji Narodowej

edytaleszczynska    14 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie ten dzień nazywany jest dniem nauczyciela. 13 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie przygotowana przez Samorząd Szkolny. Na uroczystość przybyli Pani dyrektor, wicedyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Milewska oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Emilia Kowalczyk-Rumak, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej uczniowie tańcem, śpiewem i skeczem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów a reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki-kapelusze z życzeniami samych słonecznych dni każdego dnia w naszej szkole. Na koniec apelu absolwenci naszej szkoły przygotowali dla wszystkich muzyczną niespodziankę.

Naszym nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy radości z wykonywanej pracy, cierpliwości i sukcesów zawodowych.