Dziękujemy za udział w akcji Rodacy Bohaterom

edytaleszczynska    11 kwietnia 2018

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

– Jan Paweł II

Umiejętność dzielenia się z  i chęć niesienia  pomocy innym to najwyższe wartości w życiu… Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami bardzo dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję pomocy dla weteranów Armii Krajowej oraz środowisk kombatanckich na Kresach. Zebrane produkty żywnościowe zostały przekazane organizacji, która ogłosiła zbiórkę Stowarzyszeniu Odra – Niemen.
Celem akcji Rodacy Bohaterom jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych pozostali po wojnie za wschodnią granicą, a także pamięć o tych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode polskie pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską, często sami żyjąc w bardzo skromnych warunkach socjalnych.