Dla Niepodległej

Dorota Kupska    11 listopada 2018

W tym tygodniu w filii w Piasecznie realizowaliśmy projekt ,,Dla Niepodległej”, aby uczcić 100 -lecie odzyskania niepodległości. Celem naszych działań było budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Każde dziecko wykonało symboliczny papierowy znicz, który został umieszczony na gazetce, w hołdzie tym, którzy polegli za naszą wolność. Wszyscy zrobili również kotyliony. 9 listopada ozdobiły one odświętne ubrania. W tym dniu wspólnie śpiewaliśmy Hymn Polski, pieśni patriotyczne, recytowaliśmy wiersz Wł. Bełzy ,,Kto Ty jesteś ?” i zatańczyliśmy poloneza. Projekt zakończył się wykonaniem w grupach prac plastycznych o tematyce związanej ze Świętem Odzyskania Niepodległości.

Był to radosny tydzień w filii. Wszyscy wyraziliśmy swą dumę z polskości.

Autor: p. Iwona Grzegorczyk.