“Dla mojej Ojczyzny”

Karolina Kluczek    19 listopada 2015

W dniu 10 X 2015 r. z okazji 97 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości w naszej szkole odbył się koncert ,,Dla mojej Ojczyzny’’. Program został przygotowany przez Małgorzatę Borutę. Składał się on z filmu Bagińskiego pt. ,,Poland’’, recytacji wierszy, piosenek oraz pieśni patriotycznych i utworów instrumentalnych. W przygotowaniu wokalnym uczniów brało udział Stowarzyszenie Rozwoju Kultury ,, Kulturalna Przystań’’ w Cegłowie. Hasło przewodnie uroczystości brzmiało ,,Nie może być przyszłości narodu bez jego przeszłości’’.

Cały koncert trwał ponad godzinę i z pewnością był niecodzienną i niezwykłą lekcją o Ojczyźnie.

Pierwsza jego część dostarczyła uczniom wiedzy na temat historii Polski, natomiast druga umożliwiła wędrówkę słowami poetów i dźwiękami kompozytorów poprzez trudne czasy naszej Ojczyzny. Recytatorzy wykonali wiele znanych i mniej znanych utworów   poświęconych Polsce. Mogliśmy wysłuchać wierszy W. Szymborskiej, J. Tuwima, J. Bienieckiego, A. Oppmana, I. Krasickiego, Różewicza, K. I. Gałczyńskiego, A. Słonimskiego i R. Przymusa,. Wykonawcom udało się wywołać u publiczności niejedno drżenie serca.

Natomiast osoby wykonujące muzykę, pieśni i piosenki patriotyczne przypomniały zgromadzonym znaczenie wartości cenionych przez ludzi walczących o wolność. W programie usłyszeliśmy m. in. Poloneza a- mol F. Chopina, ,,Jest takie miejsce’’, ,,Legiony’’, ,,Wrzosy’’, ,,Mury’’, ,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat’’, ,,Rozkwitały pąki białych róż’’, ,,Powrócisz tu’’.

Uroczystość została wykonana przez uczniów klas Szkoły Podstawowej: IV B, VI A, VI B i uczniów Gimnazjum: III B, III C, II A, II B, I B. Koncert przedstawiono po raz drugi w dniu 11 listopada w strażnicy OSP Cegłów na uroczystości gminnej.

Autor: Małgorzata Boruta