Czytelnictwo naszych uczniów w roku 2017

Karol Sieńkowski    19 lutego 2018

Od dawna słyszymy w różnych mediach, że czytelnictwo spada. Nakłada się na to wiele czynników. Jeden z nich, to elektroniczne nośniki informacji. Młode pokolenie zamiast czytać tradycyjne papierowe książki, woli czytać za pomocą smartfona, tabletu i innych podobnych urządzeń. Mówi się, że czytelnictwo w szkole ogranicza się właściwie głównie do czytania lektur. Wiemy jednak, że dzieci korzystają nie tylko z biblioteki szkolnej. Prężnie działa biblioteka gminna, która ma wiele interesujących tytułów. Dzieci często sięgają do zbiorów tej biblioteki.

Aby przedstawić rodzicom pełniejszy obraz czytelnictwa dzieci przygotowaliśmy zestawienie uwględniające książki wypożyczane z obu cegłowskich bibliotek: szkolnej i gminnej. Z zestawienia tego wynika, że zwłaszcza uczniowie starszych klas intensywnie korzystają z zasobów biblioteki gminnej. Po uwzględnieniu  danych z obu źródeł możemy stwierdzić, że dzieci jednak czytają i to całkiem sporo.

Dziękujemy p. Małgorzacie Śluzek za pomoc w przygotowaniu tego zestawienia.