W czwartek gościliśmy w naszej szkole terapeutów Fundacji Bonum Humanum. Przeprowadzili oni z uczniami klas 5-8 godzinne warsztaty pt. „Cyberprzemoc i agresja w sieci”. Podczas warsztatów zostały poruszone takie zagadnienia jak: ilość czasu, który uczniowie spędzają przed urządzeniami cyfrowymi, wpływ urządzeń cyfrowych na funkcjonowanie i rozwój mózgu młodego człowieka, objawy uzależnienia od urządzeń cyfrowych itp. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się szkolenie dla rodziców pt. „Cyberprzemoc – jak uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.” Szkolenie poprowadził dr hab. Mariusz Jędrzejko, psycholog, socjolog, terapeuta uzależnień.

Rodzice dowiedzieli się, jakie czynniki wpływają na właściwe funkcjonowanie mózgu uczniów, a co je zaburza.

Profesor podkreślił wartość snu dzieci w wieku szkolnym. Wskazał, że podczas snu mózg dziecka przenosi zapamiętane podczas całego dnia informacje z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Dokonuje ich uporządkowania. Zły lub za krótki sen powoduje zaburzenia tego procesu i problemy z zapamiętywaniem, ze zrozumieniem poznanego przez cały dzień materiału.

Profesor zaznaczył przy tym, jak ważne jest to, aby dziecko na 40-50 minut przed snem nie korzystało z żadnych urządzeń cyfrowych [w tym z telefonu, telewizora].

Wielkie podziękowania należą się organizatorom tego szkolenia – Zespołowi Wychowawczemu pod kierownictwem Pani mgr Elżbiety Stępień oraz sponsorom – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Cegłowie! W imieniu uczniów i rodziców z całego serca dziękujemy!

Kategorie: Aktualności

Skip to content