Coroczne święto języka ojczystego

Agnieszka Szczepanik    21 lutego 2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. UNESCO chciało w ten sposób podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, które stanowią 43% wszystkich aktualnie używanych. Jako datę Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego wybrano 21 lutego, na pamiątkę walk o język bengalski (tego dnia, w Bangladeszu, w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego).

Obchody dotyczą różnych języków, tak jak sugeruje to międzynarodowy charakter święta. My z oczywistych względów zajmiemy się językiem polskim 😉

W tym miejscu (jak nakazuje dobry obyczaj) nastąpić powinno nawiązanie do historii. Sądzę, że w roli przewodnika doskonale sprawdzi się Wojciech Malajkat – narrator cyklu filmów zrealizowanych w ramach programu Mam gen wolności. Polecam obejrzenie sześciu odcinków kampanii:

Odcinek 1

Odcinek 3

Odcinek 5

Odcinek 2

Odcinek 4

Odcinek 6

Corocznie w ramach troski o polszczyznę pojawiają się nowe inicjatywy.

 to kampania społeczno-edukacyjna, która ma przypominać o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków. Ma też przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest wspólnym dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać. Powyższym celom służą m.in. spoty reklamowe:

to kolejna kampania społeczna, która za cel przyjęła obronę znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Włączyli się w nią m.in. różni artyści. Oto piosenka, w której nie występują polskie dźwięki.

Ważne są również mniejsze przedsięwzięcia. Jednym z przykładów może być film Największe błędy w języku polskim z serii Polimaty.

Jednak nie tylko kampanie i spektakularne działania „mają moc”. Mile widziany jest każdy przejaw troski o polszczyznę. A najlepiej, gdyby każdy z nas wziął sobie do serca wszystko to, co wiąże się z dbałością o język ojczysty:

Mam nadzieję, że pomocne będą Wam różnorodne informacje i przypomnienia:

Zachęcam do zapoznania się z ekspozycją tematyczną i książkami oraz do wzięcia udziału w drobnych konkursach związanych z językiem ojczystym. Zapraszam po feriach – wszystko będzie na Was czekać na parterowym korytarzu 🙂

Dbajmy o polszczyznę. Jeżeli nie będziemy tego robić, to prognozowane jest, że za około sto lat język polski zaniknie 🙁