Certyfikaty z obliczeń na sorobanie

Magdalena Sujak    9 października 2018

W czwartek 4 października 2018, na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowana została konferencja pt.: „Soroban – komputer w głowie. Spotkanie z japońskimi mistrzami matematyki”, w której uczestniczyły trzy uczennice naszej szkoły: Martyna Cyranka, Magdalena Floriańczyk, Julia Aniszewska oraz p. Magdalena Sujak.

Wydarzenie rozpoczęło się od wręczenia pierwszych w Polsce japońskich certyfikatów potwierdzających zdanie restrykcyjnych egzaminów japońskich z umiejętności obliczeń na Sorobanie. potwierdzających umiejętność rachowania na sorobanie. Ich zdobycie wymagało wielu przygotowań i zdania specjalistycznych egzaminów. Wśród nich znalazły się nasze ww uczennice oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej p. Elżbieta Oleksy.

Serdecznie gratulujemy!

Po ceremonii wręczenia certyfikatów pan Kenichi Ishido założyciel i dyrektor generalny japońskiej szkoły Ishido-Shiki, przewodniczący Soroban Foundation of Japan poprowadził wykład na temat możliwości obliczeniowych na Sorobanie, opowiedział o japońskich metodach nauczania oraz zaprezentowany został film o tym jak wyglądają lekcje w japońskiej szkole matematyki. Słuchacze dowiedzieli się jakie efekty można osiągnąć stosując japońskie metody rozwoju zdolności arytmetycznych i mieli możliwość uczestniczenia w zademonstrowanych przez mistrza ćwiczeniach wyliczania oraz ćwiczeniach pamięci.