Certyfikat “Dobrze Zaprojektowanej Szkoły”

Karol Sieńkowski    27 lutego 2016

d_zapr_szkolaNasz szkoła znalazła się w elitarnym gronie szkół pracujących metodą projektu. Nasze starania we wdrażaniu tej metody w procesie edukacyjnym zostały docenione i dostaliśmy certyfikat “Dobrze Zaprojetkowej Szkoły”.

To znak, że szkoła:

  • podchodzi do edukacji sposób nowoczesny,
  • jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,
  • tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),
  • jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.